Lokalpolitik

Sidste år med Thomsen som topchef

Kommunaldirektør Ove Thomsen har taget hul på sidste kapitel af en enestående kommunal karriere

DRONNINGLUND:Selv om ordet "enestående" er blevet en kliché, der bruges i flæng om mangt og meget, så er det en betegnelse, der for kommunaldirektør Ove Thomsens vedkommende er 100 procent rammende. Når han nemlig om formentlig et års tid siger farvel til den kommunale verden for at gå på pension, så bliver det også et farvel til en kommunal karriere, der rækker helt tilbage til 1. august 1954 - og et farvel til en karriere, hvor han siden 1. april 1961 har fungeret som kommunal topchef. Først som kæmner og siden 1. november 1968 med betegnelsen "kommunaldirektør" på visitkortet. En sådan enestående kommunal karriere har ingen andre danskere hidtil kunnet bryste sig af. Praleri er imidlertid ikke noget, der ligger til 67-årige Ove Thomsen. Den nordjyske beskedenhed er en fast bestanddel af kommunaldirektørens personlighed, og i stedet for at lade sig begejstre over egne præstationer, så er det med ydmyghed, at han ser tilbage på sin kommunale løbebane og dét, den har ført med sig. - Jeg har været priviligeret og har gennem årene haft mange spændende og gode oplevelser. Det kan jeg kun være glad for, siger han. Plads til afløser Det var i sidste måned, at Ove Thomsen officielt meldte ud, at hans dage som kommunal topchef er talte. Han er således klar til at vige sin plads, når det nye Brønderslev-Dronninglund Byråd har valgt en ny kommunaldirektør for den nye fusionskommune. Ove Thomsen har dog ikke i sinde at bruge det sidste års i chefstolen på at læne sig tilbage og se tilbage på de mange år med fokusering på kommunens udvikling. - Der bliver en masse at planlægge i forhold til sammenlægningen med Brønderslev Kommune, og det er et utroligt spændende arbejde, som jeg er glad for at deltage i, siger Ove Thomsen, der med den forestående kommunalreform kommer til at opleve sin anden reform af den kommunale struktur som topchef. Nødvendig reform Den første var han med til i 1970, og mens Ove Thomsen fastslår, at de to kommunalreformer på ingen måder kan sammenlignes - fordi det i dag er helt andre problemstillinger, der er på tapetet - så erklærer han sig også enig i, at det er en god idé med den nye strukturreform. - Hvis kommunerne skal kunne løse fremtidens opgaver, så er det det helt rigtige at gøre, siger han - og fortsætter: - Vi står på for eksempel miljøområdet og det social-psykiatriske område over for så komplekse opgaver, at der er behov for forandring, hvis vi skal kunne løse disse opgaver på ordentlig vis. - Samtidig befinder vi os i dag også i et samfund, hvor borgerne stiller større og større krav til kommunerne. Det skal vi også forholde os til - og sikre os, at vi kan leve op til de nye krav, tilføjer kommunaldirektøren, der med hensyn til den fremtidige Brønderslev-Dronninglund Kommunes størrelse har denne kommentar: - Jeg havde nok gerne set, at vi havde fået en kommune med 40.000-50.000 indbyggere, men det kunne ikke lade sig gøre, og så kan vi i stedet glæde os over, at vi i den nye kommune får en god placering tæt på Aalborg. - Hvis det nye byråd samtidig gør en reel indsats for at fremme bosætningen, turismen og erhvervslivet i den nye kommune, så tror jeg også godt, at vi kan klare os, fortsætter han. Vi har det bedre Ove Thomsen har i sin tid som kommunaldirektør i Dronninglund arbejdet sammen med en lille håndfuld borgmestre, og mens han har stor respekt for både dem og de mange andre store personligheder, der i byrådet har sat deres fingeraftryk på kommunens udvikling, så glæder kommunaldirektøren sig også på det generelle plan over, at danskerne i dag har fået mere kvalitet i hverdagen. . Der er igennem årene blevet gennemført mange landsdækkende reformer, der har betydet, at vi som danskere har det meget bedre i dag. Det er glædeligt, konstaterer Ove Thomsen, der på lokalt plan peger på etableringen af Dronninglund Gymnasium som den største personlige oplevelse i årene som kommunens øverste administrative chef. Det er imidlertid bare én af de mange oplevelser, som Ove Thomsen efter sit farvel til den kommunale verden har planer om at nedfælde for at samle indtrykkene fra de mange år med nye udfordringer, store beslutninger og mindeværdige oplevelser i den kommunale top. Kommer disse ankedoter og tilbageskuende tanker en dag på tryk i en egentlig bog, er det utvivlsomt et værk, der vil være værd at læse.