Sidste års dårligste

En træls nedtur

STØVRING:Rost over hele landet, fordi man i1981 var den første folkeskole, der oprettede en erhvervsklasse til de store elever i 8.-10. klasse, som trivedes bedre med olie hænderne end næsen i bøgerne. Sidste år udnævnt til Nordjyllands dårligste skole i en offentliggjort oversigt over årskarakterne for 9. klasse for 2000-2001. Skoleleder Arne Sloth Kristoffersen, Bavnebakkeskolen, synes bestemt ikke, at det var morsomt, da han måtte forsvare og forklare i medierne. I den aktuelle oversigt står skolen noget bedre. Men de store fortrinsvis drenge tæller naturligt nedad, for der skal gives årskarakterer for deres færdigheder i dansk og matematik, uanset om de går til eksamen eller ej. Det kræves også, at der gives karakterer til to-sprogede, selv om deres danskfærdigheder kan være mangelfulde, fordi de kun har gået på skolen i kort tid. Skolen har alle kommunens to-sprogede. Erhvervsklassen rummer elever for hvem en fremgang fra et gennemsnit på 6,5 til 7 er en sejr og et 8-tal noget fantastisk. De imidlertid i gang med at vinde sejre på helt andre fronter. De går i skole om formiddagen og er i praktik om eftermiddagen på virksomheder i omegnen. 80 pct. af dem går ud til arbejde eller uddannelse. Fra nogle store kroppe, i nogle sorte jakker, men med ringe selvtillid, som lederen af erhvervsklassen, Torben Switzer engang udtrykte det, udvikler de sig til unge mennesker med tro på sig selv. I øjeblikket har man 14 elever i erhvervsklassen. De kommer foruden fra Støvring Kommune også fra Aalborg, Nibe og Skørping. Når det gik så galt med karakterne for forrige skoleår, skyldtes det også, at man kun havde en enkelt 9. klasse til at veje op. Nu kører man med tre klasser på 9. årgang. Mens skolelederen har været træt af nedturen, er den nok nærmest gået upåagtet hen for forældrene. Skolen har 514 elever. Elevtallet er stadig stigende. Af de nuværende 9. klasse-elever har man fået syv fra andre skoler og afgivet fem til efterskoler. - Vi er kendt for at være rummelige, og når elever melder sig udefra, spørger jeg ikke til karakterer, men til deres holdning til skolen, siger Arne Sloth Kristoffersen. Han er tilhænger af åbenhed og har intet imod offentliggørelse af karakterer, men de kan ikke stå alene. Hvis det bliver sådan, at skolerne skal skilte med dem på deres hjemmeside, frygter han, at der kan gå inflation i årskarakterne, fordi dem bestemmer skolen selv. Ved eksamensbordet sidder der også en censor udefra.