Lokalpolitik

Sidste advarsel fra enlig SF'er

Allan Aagaard (SF) tror stadig, at byrådet er i gang med en fejlinvestering

HJALLERUP:Byrådet er godt på vej imod en fejlinvestering i million-kroners klassen. Sådan lød budskabet fra den enlige SF'er i Dronninglund Byråd, Allan Aagaard, da han på denne uges junimøde i byrådet igen understregede sin modstand mod byrådsflertallets beslutning om at skyde kommunale kroner i etableringen af et nyt erhvervsareal ved motorvejen øst for Hjallerup. Det skete, da byrådsflertallet sagde ja til at frigive en anlægsbevilling på 4.574.870 kr. til at få byggemodnet første etape af det nye erhvervsareal ved Tolstrupvej. - Jeg er modstander af, at vi påbegynder byggemodningen, for jeg er stadig stærkt i tvivl om, at vi nogensinde får pengene ind igen, sagde Allan Aagaard og fortsatte: - Denne gang er det fem mio. kr., vi bruger på erhvervsarealet, og senere bliver det måske andre fem mio. kr. til ting som strøm og vand. Allan Aagaard bemærkede videre, at ovennævnte er den sidste advarsel, der i forhold til erhvervsarealet vil komme fra hans side, for også han er nu klar til at gøre sit til at få industrigrundene solgt, når nu byrådet - som Allan Aagaard betegnede det - "begynder at klatte borgernes skattekroner væk i et sort hul på en mark". Hvad med købsprisen? Er Allan Aagaard derfor dybt bekymret over, hvad byrådet er på vej til at gøre i forhold til erhvervsarealet, så slog Inger Pedersen (S) også fast, at hun ikke er udelt begejstret over, hvad der med byrådets opbakning er ved at ske. Hun udtrykte således på byrådsmødet bekymring over, at byrådet endnu ikke kender den købspris, der bliver tale om i forhold til det jord, som kommunen skal overtage for ved Tolstrupvej at skabe plads til det nye erhvervsareal- - Der er reelt ingen af os, der på nuværende tidspunkt ved, hvor meget vi egentlig skal investere i det her. Men med de beløb, som vi allerede nu opererer med, er det ikke småbeløb, vi taler om, sagde hun. En rigtig satsning Over for Allan Aagaard og Inger Pedersen stod blandt andre Carsten Jespersgaard (V), som sagde: - Det kan godt være, at vi med det her har satset forkert, men det finder vi først ud af ved at satse. Og jeg tror, at der her er tale om en klog satsning. Også formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), fandt på byrådsmødet, at byrådet har satset rigtigt, ligesom han pegede på, at det er et projekt, som både kommunens erhvervsforening og udviklingsråd har arbejdet hårdt på at få realiseret. Børge Tjelle Hansen (K) var heller ikke et øjeblik i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, der er blevet truffet af byrådsflertallet. - Selvfølgelig skal vi gøre det her. Det er ved motorvejene, at erhversudviklingen finder sted i dag, og samtidig har vi i Dronninglund Kommune ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme. Det var en sådan kombination, at "Dyne-Larsen" gik efter, og så er det også dén vej, at vi skal gå, sagde han. ja til forsinkelse Der blev i forbindelse med debatten om investeringerne i det nye erhvervsareal også sagt ja til at udvide selve byggemodningsperioden med tre måneder - fra 30. september til 30. december. Det skete, fordi der i byrådet var en formodning, at en for kort udførselsperiode ville være med til at tvinge buddene ved licitationen i august for højt op.