Lokalpolitik

Sidste akt for Kvægtorvet

Punktum for flere års følelsesladet debat. Efter flere års ophedet og følelsesladet debat er det nu en kendsgerning, at kvægtorvet i Aalborg bliver jævnet med jorden.

Lige indtil de sidste kæmpede både politikere og almindelige borgere ellers for at redde det knapt 100 år gamle kvægtorv, hvor det er givet tusindvis af håndslag på kreaturhandler. Således var Venstres byrådsgruppe totalt splittet, da Aalborg Byråd i går med stemmerne 17 mod seks besluttede at nedrive kvægtorvet. Fem af dem, der stemte imod, var Venstre-folk. To, skole- og kulturrådmand Nils Bell og 1. viceborgmester Peter Reinau, stemte for. To af gruppens medlemmer var fraværende. De fem Venstre-folk havde stillet forslag om at lade kvægtorvet blive stående et par år endnu. - Hvorfor sådan en kissejav, spurgte Anette Valentin Pedersen, en af de fem. Men med byrådets beslutning kan nedrivningen starte nårsomhelst. Tilladelsen ligger klar. Kvægtorvet må vige, fordi et flertal både i byrådet og i fondsbestyrelsen for Musikkens Hus mener, at det vil passe meget dårligt sammen med det kommende musikhus. Godt nok ligger der også i byrådets beslutning i går, at elementer af kvægtorvet bør indgå i musikhusbyggeriet. Men det er helt op til fondsbestyrelsen og arkitekterne, hvad og hvor meget, der skal genanvendes.