Sidste bonus til andelshavere

Medlemmerne af Skelund lokalforening får yderligere 1,1 million kr.

SKELUND:Det er mere end 10 år siden, 145 andelshavere solgte deres fælles korn- og foderstofforretning, Skelund Lokalforening, men først nu kan regnskabet for handelen gøres op. Pengene for bygninger, restlager og løsøre har køberen, det private grovvareselskab P.P. Hedegaard, for længst betalt, og de 18,5 millioner kroner er også udbetalt til medlemmerne. Tilbage står indskuddet i henholdsvis DLG og forsikringsselskabet Andelssikring, som nu kommer til udbetaling som en lille bonus. - Ifølge vedtægterne kunne vi få 30 procent af indskuddet, hvis vi ville have det her og nu i 1994. Det fulde beløb kunne vi få som afdrag over 10 år, hvis vi førte foreningen videre, forklarer gårdejer Knud Nørgaard, der blev formand i november 1980, de seneste 10 år som formand for en forening i ”likvidation”. Det sidste bestyrelsesmøde blev holdt i mandags, og her besluttede man at føre den oprindelige beslutning ud i livet og fordele de sidste penge blandt medlemmerne. De modtager i den kommende tid gennemsnitligt knap 8000 kr. pr. styk. oveni de 127.586 kr. de fik umidddelbart efter salget. Samlet løber overskuddet op i knap 20 millioner kroner, og Knud Nørgaard er tilfreds med den afslutning efter foreningens knap 100 aktive år, ikke mindst på baggrund af den hårde kritik, der faldt, da beslutningen blev truffet. - Nogle af medlemmerne var meget begejstrede for andelstanken, og de var imod salget til et privat selskab, men P.P. Hedegaards tilbud lå fem millioner kroner over DLGs og Vraa Andels, og ingen af kritikerne har mig bekendt nægtet at modtage checken, siger han lunt. Selv røber Knud Nørgaard ingen sentimentale følelser over at sige endeligt farvel til det historiske fællesskab. - Jeg er ikke mere andelsmand, end at jeg altid har købt dér, hvor det er billigst, siger han tørt. Overskuddet fordeles på baggrund af medlemmerne s indkøb i foreningens sidste seks år, sådan som generalforsamlingen besluttede i sin tid. Det gælder også den sidste bonus. Knud Nørgaard fortæller i den forbindelse, at 10 år mildt sagt ikke er gået sporløst hen over den oprindelige medlemskreds. - Nogle er flyttet, andre er døde, og deres efterladte har skullet opspores. I alt 45 navne manglede, men vi fandt alle, blandt andet via internettet, fortæller han. Så moderne løsninger havde man ikke førhen, hvad knap 100 års håndskrevne protokoller vidner om. Bestyrelsen har besluttet at give dem til Skelund Lokalhistoriske Forening. På betingelse af at den seneste først må åbnes i 2030. - Det har jo i tidens løb knebet for nogle med at betale regningerne. Deres navne står i protokollen, og det synes vi ikke skal offentliggøres, siger Knud Nørgaard uden at røbe, om hans eget navn optræder dér.