Priskarteller

Sidste chance for Astrup-butik

Redningsplanke for lokal købmandsbutik godkendt af Konkurrencestyrelsen

ASTRUP:En alternativ konstruktion kan betyde, at borgerne i Astrup måske igen kan nøjes med en bette gåtur i stedet for at skulle dreje bilnøglen, hvis der pludselig mangler mælk i køleskabet. - Jeg vil ikke sige, at det er sikkert, at det bliver til noget, men vi tror på det, siger Hans Paludan, der er formand for Astrup/Sønderskov Landsbyråd. Landsbyrådet har nemlig arbejdet med en model, der muligvis kan kickstarte landsbyens købmandsbutik, der har været lukket i godt et halvt års tid efterhånden. - Det er en løsning, som involverer en købmand fra en naboby, udlejningsselskabet, der ejer lokalerne og støttet arbejdskraft, oplyser Hans Paludan. Han kan for nuværende ikke gå nærmere ind i detaljer omkring, hvad "støttet arbejdskraft" dækker over, men oplyser, at modellen er blevet godkendt af Konkurrencestyrelsen - dog først efter, at Sønderskov Landhandel havde givet accept. - Derfor skylder vi også at sige tak til købmanden i Sønderskov. For de kunne være kommet med en indsigelse, da det er dem, som vil opleve en indtægtsnedgang, hvis det bliver til noget, siger Hans Paludan, der regner med en afklaring om en måneds tid. Tirsdag aften 31. maj indkalder udlejningsselskabet i øvrigt til borgermøde i forsamlingshuset om butikkens fremtid. Det oplyser selskabets formand, Erik Thomsen.