Hestesport

Sidste chance for en rideklub i Hadsund

Selvom der rides på livet løs på Hadsund Egnens Ridecenter, ser kommunen gerne en ny rideklub etableret

HADSUND:Efter konkursbegæringen over for Hadsund Egnens Rideklub sidste efterår gør Hadsund Kommune nu et forsøg på at få stablet en ny rideklub på benene. Kommunens inititativ bunder i, at situationen for ridecentret ikke er juridisk holdbar efter rideklubbens død. Ifølge Knud Christensen, der er byrådets repræsentant i bestyrelsen for Hadsund Egnens Ridecenter, handler det i sin yderste konsekvens om ikke at tabe mulighederne for ridesport i Hadsund helt på gulvet. Han forklarer, at ridecenterets vedtægter er bundet snævert sammen med en tilknyttet rideklub. - Den er der så ikke længere efter konkursen, og skulle man følge ridecentrets vedtægter slavisk, skulle man fordele aktiverne blandt de øvrige foreninger i Hadsund, siger Knud Christensen, der ikke mener, de øvrige foreninger ville have nogen større gevinst ud af den manøvre. - En ældre ridehal, der næsten kun kan bruges til ridning og ovenikøbet står på lejet jord, kan formentlig ikke engang sælges, mener Knud Christensen. Overskud uden tilskud Team LA, der driver rideskole på Graverhusevej syd for Solbjerg, overtog sidste efterår aktiviteterne på ridecentret, hvor man lejer sig ind og ifølge lederen Luffe Bøgh har "fulde huse". Han er tydeligvis ikke trykket af, at situationen ikke er "juridisk holdbar", og han undrer sig over kommunens initiativ. - Hvorfor skal man dog igennem alt det bøvl? Man har aldrig haft så meget aktivitet som nu, hvor det ovenikøbet kan drives privat uden tilskud fra kommunen, siger Luffe Bøgh, der omvendt erklærer sig ligeglad med, om han og Team LA skulle blive fortrængt fra ridecentret. - Jeg indvilligede kun i at drive det videre vinteren igennem for at holde rideaktiviteterne i gang. Nu har det så vist sig, at det kan løbe rundt, og så har jeg sagt ja til at fortsætte, men om det er os eller nogle andre, der driver det, er ligegyldigt, bare der fortsat bliver drevet rideskole for børnene, siger Luffe Bøgh. Han forklarer, at det i princippet er meget enkelt at drive rideskole med overskud uden offentligt tilskud. - Priserne er de samme. Forskellen er, at der foregår en masse sjov og ballade. Så hvor der tidligere red en eller to rundt i hallen og kiggede sig i spejlene, har vi fuldt hus, hele tiden, hver dag, siger Luffe Bøgh. Han finder dog, at der meget vel kan være behov for offentligt tilskud, som i givet fald skal øremærkes til vedligeholdelse af de nedslidte faciliteter. Men i stedet for at bakse med at få en rideklub stablet på benene foreslår han, at der i vedtægterne for ridecentret indføres ordet "brugergruppe" i stedet for "Hadsund Egnens Rideklub". - Det er den nemmeste sag af verden. Det handler om at sikre, at de, der tager beslutningerne omkring centret, også repræsenterer dem, der faktisk bruger det og rider der. Lad nogle forældre til børnene i rideskolen sidde i bestyrelsen, siger han. Ifølge Trine Gundesen, kommunens embedsmand på området, er denne enkle løsning dog ikke "juridisk holdbar". - Der skal være en forening eller klub for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, slår hun fast. Bevilling røres ikke Kultur og familieudvalget (KFU) har netop givet sin velsignelse til genoplivningsforsøget over for rideklubben. Dels ved at lade bevillingen på 160.000 kr. til rideklubben stå urørt indtil videre, dels ved at godkende et nyt sæt vedtægter for ridecentret. Efter konkursen er byrådets repræsentant det eneste tilbageværende medlem i ridecentrets bestyrelse, som tidligere havde tre medlemmer fra rideklubben og et medlem fra klubbens interesseorganisation, Dansk Rideforbund. De er alle væk efter klubbens konkurs. I praksis går lejeindtægterne fra Team LA ind hos Hadsund Kommune, der administrerer ridecentret, indtil en ny bestyrelse er nedsat. - Ridecentret er en selvejende institution, men når der ikke er en bestyrelse, kan man spørge, hvem Luffe Bøgh egentlig lejer hos. Situationen er heller ikke holdbar for ham, bemærker KFU-formand Leif Nielsen. De nye vedtægter skal blandt andet sikre, at der kan nedsættes en fungerende bestyrelse. Desuden er der indføjet en overgangsbestemmelse, "som giver kommunen mandat til at udpege en person til varetagelse af centerets interesse, samtidig med at der arbejdes hen imod en oprettelse af en ny forening". Den person er allerede udpeget. Det er godsejer Flemming Lindegaard, der var formand for den konkursramte rideklub, og som selv tilbød sin hjælp i bestræbelserne på at etablere en ny rideklub.