Sidste chance?

YTRINGSFRIHED:Danskerne bør ikke glemme, at de muslimske diktaturstater arbejder målrettet på at få begrænset ytringsfriheden i den vestlige verden. I april 2009 afholder FN sin anden menneskerettigheds konference, denne gang i Genève. Organisationen af islamiske lande (OIC) fremlægger da et overvældende langt dokument, om hvorledes menneskerettighederne overtrædes i denne verden. Racismen er i fremmarch. Fremmedhad og diskrimination vokser, religioner krænkes, m.m. Man mener ikke i Saudi Arabien, Sudan, Iran, Libyen, Yemen, Ægypten, Somalia, Indonesien. Nææh, i de vestlige lande! OIC-landenes udkast til en ny FN-erklæring er simpel, egensindig, aggressiv, militant islam, som forsøger at få sat lighedstegn mellem religionskritik, racisme -og ytringsfrihed. Man vil tvinge vesten til at ændre og begrænse vor ytringsfrihed, så den tilpasses og underlægges sharia lovgivningen. Altså, hvis OIC i FN får magt som de har agt, bliver ytringer, som "krænker" religioner, at betragte som brud på menneskerettighederne. Den demokratiske, vestlige verden vil herefter være afskåret fra at ytre kritik af islamisk terror, sharia, religiøst diktatur, diskrimination, censur, håndsafhugninger, offentlige hængninger, stening af levende piger og kvinder. o.s.v. Flere civiliserede lande har allerede meldt afbud til konferencen i protest. Per Stig Møller agter at deltage. Det bliver vel spændende at opleve, hvad han beslutter at ytre i frihedens navn? Måske er det sidste chance?