Sidste etape på vej i Søndergade

Torsdag kan beboere og andre interesserede høre om projektet med at renovere Søndergade og komme med input

Tidligt i foråret går vejarbejdet i gang i den sidste del af Søndergade - planen er, at projektet skal være færdigt til sommerferien. Foto: Henrik Louis

Tidligt i foråret går vejarbejdet i gang i den sidste del af Søndergade - planen er, at projektet skal være færdigt til sommerferien. Foto: Henrik Louis

Søndergade i Brønderslev skal renoveres på strækningen fra Søndergades Skole til Starengvej. Skovlen skal sættes i asfalten til foråret, og beboerne i området indkaldes nu til borgermøde. Mødet holdes torsdag klokken 16 i kantinen på Rådhuset, og alle med interesse i sagen kan deltage. Forsyningsudvalget og Teknik- og miljøudvalget vil på mødet orientere om planerne for renovering af såvel gadestrækningen som ledningsrenoveringer. Første etape fra krydset Østergade-Vestergade til skolen blev lavet for tre år siden, idet der var brud på nogle forsyningsledninger. Og nu er turen kommet til anden etape af vejprojektet. Borgerne bliver på mødet præsenteret for tidsplanen, og kommunen fremlægger et forslag til, hvordan den nye vej skal se ud. Politikerne vil gerne høre borgernes tilkendegivelse til forslaget. - Vi synes, vi fandt gode løsninger ved at inddrage borgerne i forbindelse med renovering af Bredgade, og det samme prøver vi igen med renoveringen af den nye del af Søndergade. Vi ønsker at få alle tilkendegivelser med, inden den endelige udformning bliver fastlagt, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. Der er i dag opsat to pullerter i Søndergade syd for skolen, et tiltag der skal få bilisterne ned i hastighed. Men Karsten Frederiksen mener, at der er tale om en midlertidig løsning. - Efter min mening skal vi have cykelstier hele vejen fra skolen til Starengvej. Og måske skal vi indsnævre vejen og sætte hastigheden ned ved hjælpe af parkeringsbåse, som i Bredgade. Karsten Frederiksen mener således, at den vejprofil der er valgt fra Østergade-krydset til skolen skal bibeholdes i den yderste del af vejen. Og han understreger, at trafiksikring er vigtigt i området, hvor mange børn færdes til og fra skolen. - Vi skal i teknik- og miljøudvalget også kigge på, hvordan vi får den tunge trafik fra Søndergade til Østergade via Jyllandsgade, så vi sikrer, at den tunge trafik ikke kører unødigt ind i bymidten. Derfor skal vi have set på krydset Østergade-Jyllandsgade, tilføjer Karsten Frederiksen, med henvisning til, at en lysregulering i krydset Jyllandsgade-Østergade har været og fortsat bliver drøftet. - Det er samtidig min opfattelse, at når man benytter muligheden for at forskønner vejen, så er det også med til at nedsætte hastigheden i et område. Og vi ved, at der til stadighed skal være forkus på trafiksikkerhed, idet der færdes rigtig mange skolebørn i området. Ønsket er, at arbejdet i Søndergade skal i gang meget tidligt på foråret, og at vejen kan være færdig inden sommerferien i år. Borgermødet torsdag er annonceret i Oplandsavisen, mens beboerne i Søndergade har fået en invitation tilsendt.