Natur

Sidste frist for nationalpark-indsigelser

Mandag formiddag kl. 10 er sidste frist for at påvirke den endelige bekendtgørelse om Nationalpark Thy.

Den har været undervejs i flere år og har været diskuteret i både styregruppe, arbejdsgrupper og underudvalg. Og det er mere end et år siden, at Folketinget sagde ja til, at Thy skal være hjemsted for Danmarks første nationalpark. Men der er stadig mulighed for at give sin mening til kende – nemlig indtil på mandag, den 28. juli, klokken 10. Og der er kommet en hel del indsigelser, fortæller klitplantør Ib Nord Nielsen – som dog inden på mandag ikke kan oplyse noget om antallet af indsigelser – og slet ikke, hvad de går på. – Man kan komme med både indsigelser, tilkendegivelser og konkrete forslag. Og de bliver taget dybt alvorligt, så der er stadig mulighed for at påvirke den endelige udgave af bekendtgørelsen for nationalparken, siger Ib Nord Nielsen. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag.