Skolelukninger

Sidste hånd på skolestruktur

Der er større besparelser at hente ved skolesammenlægninger end hidtil beregnet

HADSUND:Skolebestyrelsen på Skelund Skole får indtil videre opfyldt sit ønske om at beholde skolens 7. klasse, men det ligger næppe i kortene, at kulturudvalget i øvrigt fraviger de ændringer af skolestrukturen, der er lagt op til. Kulturudvalget har ganske vist - efter forslaget har været til høring og sådan som reglerne foreskriver - taget imod invitationer til at mødes med repræsentanter for henholdsvis Als/Øster Hurup skoler og for Visborg Skole, inden man lægger sig fast på sin anbefaling til byrådet, der formentlig sætter punktum i sagen 10. oktober. Samtidig med, at diskussionen om strukturen i hvert fald formelt fortsætter, så lægges der i det kommunale system budgetter efter, at Als og Øster Hurup skoler lægges sammen, og at Visborg Skole skal nedlægges, når der står en ny skole færdig i Hadsund. Og den kommunale forvaltning har regnet sig frem til, at besparelsen ved at lægge skoler sammen er større, end man hidtil har meldt ud. Indtil nu har man helt enkelt ganget det antal klasser, der spares, med en gennemsnitlig lærerløn, men da de ældre klasser koster mere end én lærerløn, så forventer kommunen at spare yderligere 200.000 kroner i 2003, 500.000 kroner i 2004 og derefter 700.000 kroner - oveni i besparelsen på de 4,2 millioner kroner årligt, der følger af, at man "sparer" 14 klasser. Kulturudvalgsformand Leif Nielsen holder dog i sagens natur muligheden åben for, at politikerne kan lade sig overbevise om noget andet, når møderne finder sted henholdsvis 16. og 17. september. Beslutning på vippen Det gjorde udvalget altså vedrørende Skelund Skoles 7. klasse, efter at skolebestyrelsen har fremlagt, hvad Leif Nielsen betegner som "gode argumenter" for at beholde skolens ældste elever. Han kan dog ikke præcist oplyse, hvilke nye argumenter skolebestyrelsen er kommet med, efter at et flertal i kulturudvalget pegede på, at klassen af "pædagogiske hensyn" skulle flyttes, sådan at Skelund-eleverne fik mulighed for at begynde skolegangen i overbygningsklasserne på lige fod med eleverne fra Als og Øster Hurup. Han siger derimod, at beslutningen "har ligget på vippen", og at der ikke er besparelser at hente i at flytte klassen nu. Det er der imidlertid - ifølge de foreliggende børnetal - i 2007, hvor Skelund Skoles 7. klasse, synes udvalget, skal flyttes til Als Skole med mindre, at der "bliver økonomi i det" tidligere. Dén situation har udvalget taget højde for. Udvalget holder samtidig fast i, at Visborg Skoles 7. klasse skal flyttes til Hadsund Skole pr. 1. august 2003, og dét ligger i tråd med den nye ressourcestyringsmodel, som kommunen har fået udarbejdet ved hjælp af konsulentbistand fra Kommunernes Landsforening. Kulturudvalget er blevet præsenteret for rapporten, som nu sendes til høring på skolerne, og som lægger op til, at skolerne skal deles op i "storgrupper": En indskolingsafdeling til og med 3. klasse, et mellemtrin bestående af 4, 5. og 6. klasse, og en udskolingsafdeling fra 7. klasse. Hvis modellen bliver gennemført, så betyder den i øvrigt, at de yngste elever skal mere i skole og mindre i skolefritidsordning. Overordnet lægger modellen op til, at skolernes - og skolebestyrelsernes - ansvar og kompetence øges. Leif Nielsen erklærer sig særdeles tilfreds med det arbejde, der er udført, og mener, at kommunen har fået rigtigt meget for de 200.000 kroner, som det har kostet at få arbejdet udført.