Lokalpolitik

Sidste hilsen til husejerne fra det afgående byråd

HUSPRISER:Nu skal der åbenbart sættes en stopper for, at husejerne i Østerby kan sælge deres huse til en god pris. Med det nye lokalplanforslag for Østerby gøres mange Skagboer fattigere. Husene i Skagen er, i forhold til huse i de fleste yderområder i Danmark, i en meget høj kurs, - det sætter Skagen Byråd nu en stopper for med den nye lokalplan. Når man ikke længere kan sælge sin helårsbolig til fritidsanvendelse falder prisen selvfølgelig drastisk. Det er mange hundrede millioner de fastboende Skagboer gøres fattigere. De heldige i denne situation er dem der allerede har solgt og de turister som har et hus der er godkendt til sommerhus. Ejerne af sommerhusene i Østerby må kunne forvente at deres huse bliver meget eftertragtede og dermed stiger betydeligt i pris. Det virker lidt Molboagtigt. Hvordan kan et byråd dog beslutte at tage så mange penge fra sine fastboende borgere, uden at give dem noget igen. Pengene kommer ikke engang i kommunekassen, - de forsvinder op i den ellers så blå Skagen himmel. De Skagboer de har hus indenfor lokalplanens område skal nu tilmed belemres med ekstra udgifter ved ombygninger og udvidelser, fordi der i lokalplanen stilles særlige krav til udførelsen af disse. Det kan således blive svært overhovedet at sælge sin helårsbolig i Østerby. En så stor omvæltning burde give anledning til, at byrådet indkaldte til et borgermøde for at drøfte de mange spørgsmål der melder sig hos borgerne. Det første spørgsmål må være: Skal indskærpelsen i lokalplanen af bopælspligten, der allerede hviler på mange af husene Østerby, pludselig til at tages alvorlig? At bopælspligten ikke tidligere er taget alvorlig, fremgår tydeligt af de ejendomspriser og dermed offentlige vurderinger der er gældende i store dele af Skagen by. Vi Skagboer har igennem flere år betalt en høj ejendomsværdiskat, tidligere lejeværdi af egen bolig, - åbenbart af noget der har været en fiktiv værdi. Hvordan får vi vurderingerne sat ned med omgående virkning?