Natur

Sidste hvilested under skovens træer

Idégruppen Løvfald vil oprette ikke-religiøse kirkegårde midt i naturen - over hele landet

Mange har i gennem årene spurgt mig, om der var mulighed for at deres aske kunne blive begravet i min skov, og det er på den måde idéen oprindelig opstod, fortæller Julius Arenfeldt. foto: carl th. poulsen

Mange har i gennem årene spurgt mig, om der var mulighed for at deres aske kunne blive begravet i min skov, og det er på den måde idéen oprindelig opstod, fortæller Julius Arenfeldt. foto: carl th. poulsen

SÆBY:Når engang du dør og skal begraves, behøver du ikke nødvendigvis at skulle begraves på en kirkegård - hvis du altså vil brændes. Der skal gerne være flere valgmuligheder. Det mener idegruppen bag Løvfald - en forening, der arbejder for, at der bliver skabt skovbisættelser i Danmark. Foreningens initiativtagere, der bl.a. tæller fiskeindustrimanden Preben Dalgaard og tidligere ejer af Sæbygaard Julius Arenfeldt mener, at der er et marked og stor interesse for bisættelse i naturskønne områder i skove over hele Danmark. Og konceptet er klart, hvis kirkeministeriet godkender det. - Mange har i gennem årene spurgt mig, om der var mulighed for at deres aske kunne blive begravet i min skov, og det er på den måde idéen oprindelig opstod, fortæller Julius Arenfeldt. Ideen er også, at man kan blive begravet under skovens træer - uanset hvilken religion, man bekender sig til. Også, hvis man ikkebekender sig til en religion overhovedet. Idégruppen har søgt kirkeministeriet om tilladelse, men har fået afslag - bl.a. med afsæt med begravelsesloven af 1949. Sidst har kirkeminister Bertel Haarder udtalt, at det ikke er en sag, der hører under kirkeministeriet - men ligger i kommunalt regi. - Jeg har været i kontakt med de fleste ejere af storskov i hele Danmark, og de er helt med på idéen, ligesom vi for længst har fået grønt lyst fra Skov & Naturstyrelsen. I lande som Schweitz har man haft skovbisættelser siden 1993 og i Tyskland siden 2001, så det er på ingen måde en fremmed idé, siger Preben Dalgaard. I praksis skal man kunne købe adkomsten til et træ med op til 12 gravpladser, og på træet vil der være en diskret plakette, der med kodenummer, som kun familien kender, vil henvise til, hvem der ligger begravet her. Formanden for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune, Jens Hedegaard (U), er med på ideen. - Flere og flere mennesker i Danmark har ikke nogen tilknytning til kristendommen. Derfor er der behov for at blive begravet i uindviet jord, siger Jens Hedegaard.