EMNER

Sidste kapitel i sag mod Viasat

Højestret skal afgøre principiel sag om programfrihed

HJØRRING:Formanden for Hjørring Antenneselskab, Mogens Lorentsen, er fuld af fortrøstning, inden Højsteret på mandag skal sætte punktum i den principielle sag mellem antenneselskabet og TV-udbyderen Viasat, der blandt har har TV3 og kanal 3+. Stridens kerne er Viasats kanal 3+, der blandt andet sender fodbold og golf. Viasat har over for Hjørring Antenneselskab gjort klart, at man vil bestemme, hvilken programpakke 3+ skal ligge i. To gange har Hjørring Antenneselskab vundet en klar sejr over Viasat. Først afsagde Ophavsretslicensnævnet, der er et nævn under Kuturministeriet, en kendelse der giver Hjørring Antenneselskab - og dermed også andre antenneselskaber - ret til selv frit at sammensætte programpakker. Den kendelse, ankede Viasat til til landsretten. Østre Landsret kom til samme afgørelse, nemlig at det er Hjørring Antenneselskab, der selv frit kan sammensætte sine programpakker. Da det er en meget principiel sag, som har betydning for alle antenneselskaber har Landsorganisationen Forenede Danske Antenneselskaber ført sagen for Hjørring Antenneselskab. Den har kørt i godt tre år. - Der bliver i Højesteret ikke tale om vidneafhøringer, siger Mogens Lorentsen, der vil man bruge skriftlige materiale fra afhøringer i landsretten. Men det udsædvanlige består i, at Viasat har bedt om advokaternes deltagelse. Derfor vil Højesteret høre advokaternes udlægning af sagen. Højesterets afgørelse af sagen vil formentlig ligge klar få dage efter.