EMNER

Sidste mand på slottet

Hans Jacob Lassen, fhv. stiftamtmand, kammerherre, Jakob Skomager Vej 3, Aalborg, er død, 85 år.

Hans Jacob Lassen blev 85 år.

Hans Jacob Lassen blev 85 år.

For Hans Lassen, der var opvokset på Sjælland, blev Grønland og Nordjylland omdrejningspunktet i en 43 år lang karriere i det offentliges tjeneste, præget af regelrethed og ordentlighed. Han tog juridisk embedseksamen 1953 og blev umiddelbart efter ansat i Grønlandsministeriet, hvor han virkede som ministersekretær, fuldmægtig og kontorchef. Det medførte en række opgaver - en af de mest specielle var, da han, efter at et amerikansk B52-bombefly i 1968 var styrtet ned, blev sendt til Thule som den danske regerings repræsentant. 1973 blev Hans Lassen udnævnt til landshøvding og kom som den sidste til at bestride denne funktion som øverste statslige leder indtil 1979, da Grønland fik hjemmestyre. I det kvarte århundrede, han havde Grønland som arbejdsområde, engagerede han sig stærkt i ikke mindst udviklingen af erhvervslivet. Interessen for og kærligheden til Grønland forblev intakt, og selv om Hans Lassen som embedsmand af den gamle skole havde pareret ordre, når en politisk beslutning var truffet, lagde han efter årene i Grønland ikke skjul på, at han fandt, at grønlænderne ikke havde været parate til det hjemmestyre, man politisk gav dem fra 1979. For hans vedkommende fortsatte karrieren i Nordjylland, hvor han 1981-96 virkede som statsamtmand i Nordjyllands Amt og som stiftamtmand over Aalborg Stift. De to hverv i Nordjylland indebar tilsyn med den kommunale og den kirkelige verden, ligesom en række familieretlige opgaver blev løst af medarbejderne på slottet. Hans Lassen ledede arbejdet myndigt. Han stillede store krav både til sig selv og andre, men bag den lidt formelle facade var der et levende, vidende og særdeles skarptseende menneske. Ligesom i Grønland faldt det i hans lod at sætte punktum for en forvaltningsmæssig tradition. Hans Lassen blev ikke den sidste (men den næstsidste!), der bar titlen statsamtmand, men han var den sidste, der benyttede den historiske embedsbolig på Aalborghus Slot. Modsat sine efterfølgere, der foretrak at bo under mere praktiske og moderne former, tog Hans Lassen også helt naturligt imod royale gæster i landsdelen iført uniform. Efter pensioneringen i 1996 trak en række legater og fonde fortsat på hans arbejdskraft, ligesom han af Dronningen blev udnævnt til kammerherre. Privat delte han og hustruen gennem 60 år, Hanne Lassen, tilværelsen mellem en bolig i Aalborg og en landejendom i Sindal, hvor man kunne møde den pensionerede amtmand i færd med at reparere taget. Han lagde en stor indsats i at etablere fredsskov ved ejendommen. Han efterlader foruden hustruen to børn, to svigerbørn og fire børnebørn.