Ældreforhold

Sidste møde i Sæbys kommunes ældreråd

SÆBY:Ældrerådet i Sæby Kommune har i godt fire år varetaget de ældre borgeres interesser. Den 31. december er det slut, når det nye ældreråd i Ny Frederikshavn Kommune tager endelig over. I snart et år har de to ældreråd fungeret sideløbende, ligesomi det politiske system, og som en naturlig udvikling var der få punkter på dagsordenen på rådets sidste møde, der blev holdt i Østervrå. Der blev på mødet refereret fra et møde med Sammenlægningsældrerådet, hvor repræsentanter fra Skagen, Frederikshavn og Sæby var inviteret med. På mødet var der givet mulighed for at fremkomme med synspunkter, som de forskellige ældreråd fandt betydningsfulde, og som man gerne så videreført efter 31. december. Ældrerådet i Sæby har påpeget betydningen af synliggørelse af ældrerådets arbejde gennem foredrag og gennem dagspressen. De ældre borgere skal fortløbende orienteres om de ting, ældrerådet beskæftiger sig med. Det er vigtigt også at vægte nærdemokratiet højt, og her tænker Sæby Ældreråd på forbindelsen til og betydningen af ældrerådets repræsentation i bruger–pårørenderåd på ældrecentrene. - Ældrerådet skal hele tiden være ajour med, hvad der sker på ældreområdet, siger formand Inger Persson. På ældrerådets møde pointerede formanden betydningen af ældrerådets indsigt i budget 2007 indenfor ældreområdet. Derfor rettede formanden en stor anmodning til de to medlemmer, der fortsætter i ældrerådet, om at være meget opmærksomme på de kommende budgetter. Formand Inger Persson sluttede mødet med at rette en stor tak til ældrerådets medlemmer for det fælles arbejde i over fire år. - Meget er lykkedes for os, men noget gik ikke, som vi ønskede. Ældrerådet er et spejl af samfundet, af de ældre, der har valgt os. Vi har formået at samarbejde med respekt for hinanden, og forstået at bruge de egenskaber og resurser, vi hver især er i besiddelse af, siger Inger Persson. ÅB