Lokalpolitik

Sidste omgang med kommuneplanen

BRØNDERSLEV:Revisionen af kommuneplanen for Brønderslev Kommune for 2005-2017 går nu ind i den afsluttende fase. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) fastslår, at anden offentlighedsfase, der nu er på trapperne, bliver op til borgerne. Der udarbejdes et hæfte, som interesserede borgere kan få. Sidste frist for at komme med ændringsforslag i denne høringsrunde, der således bliver den sidste store kommuneplanrevision i den gamle Brønderslev Kommune, er 17. august. Efter dette tidspunkt ventes byrådet at kunne endeligt godkende og derefter offentliggøre kommuneplanen, der bliver gældende frem til 2017. Brønderslev Kommune er af amtet blevet tvunget til at skære ned på omfanget af erhvervsgrunde. Der vil nu kun være udlagt 37 hektar, hvor der i dag er udlagt 108 hektar. Amtet mener, at det er lidt for meget, der er udlagt. Rummeligheden skal afpasses til planperioden - frem til 2017. Derfor kan der ikke udlægges nye erhvervsarealer, uden for de allerede udlagte. Byrådet ønsker, at investeringerne i erhvervsarealerne syd for byen skal understøttes ved ikke at arbejde for nye erhvervsarealer ved motorvejen. Derfor er erhvervsarealer ved motorvejen kun relevante i forhold til handel med særligt pladskrævende varegrupper, som ikke kan indpasses i Erhvervsområde Syd. Der kommer også et helt nyt punkt ind i kommuneplanen. Det fastslår, at der alene i områder, hvor det udtrykkeligt er angivet i områdets anvendelses-bestemmelser er tilladt at opføre og indrette bygninger til forlystelses-aktiviteter. Og som forlystelses-aktiviteter beskrives f.eks. spillehaller, indendørs gokartbaner, bowling, paintball-baner samt hoppeborge. Forlystelser dækker ikke over f.eks. cafeer, restaurationer, motionscentre, diskoteker, spillesteder, biografer og solcentre, der nærmest må betegnes som blandt andet restaurations-, idræts- og kulturfunktioner samt klinikker. I kommuneplanen fastslåes det, at aktiviteterne skal overholde gældende miljøklassifikation og støjkrav, hvilket udelukker egentlige tivolier og udendørs gokartbaner. Der kan fortsat i hele kommunen - i tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling - opstilles op til tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse med anden aktivitet som f.eks. en kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende.