Sidste omgang på skolen

Han­ne Lau­er­sen, Er­nest Pe­ter­sen og Jør­gen Bing med ”Sid­ste om­gang” i bok­se­rin­gen, som kan op­le­ves på Halv­rim­men Sko­le lør­dag 9. sep­tem­ber.

Han­ne Lau­er­sen, Er­nest Pe­ter­sen og Jør­gen Bing med ”Sid­ste om­gang” i bok­se­rin­gen, som kan op­le­ves på Halv­rim­men Sko­le lør­dag 9. sep­tem­ber.

{ HALVRIMMEN: Halvrimmen Skole har igen i år arrangeret kabaretaften med Pedersens Sommercabaret lørdag 9. september. Aftenen begynder med spisning og dinnermusik leveret af Jacob Jokumsen, og sommerkabareten ”Sidste omgang” går i gang kl. 20.30. Som navnet indikerer, er det sidste chance for at opleve trekløveret fra Vendsyssel, da Ernest Petersen, bagmand og kapelmester, har besluttet at stoppe kabareten efter 19 år i træk. Sammen med Hanne Lauersen og Jørgen Bing leverer Ernest Petersen en kabaret, der er fuld af sjove observationer om tendenser i hverdagen. Bokseringen vil blive stillet op, og de to boksere Hanne og Jørgen vil være klar til at kæmpe slagets gang med Ernest som dommer. Vibeke Sybrandt har instrueret, og Else Ebdrup har stået for scenografi.