Sidste opgør med vej

Byrådet vil have reservationen fjernet af Regionplan 2005

SALTUM:Den latente mulighed for at etablere en omfartsvej ved Saltum skal væk og istedet skal krudtet bruges på at forbedre trafikforholdene i Saltum By. Det har byrådet slået fast i dets indsigelse til Regionplan 2005. Dog med undtagelse af byrådsmedlem Søren P. Mortensen (S). Han forudser en øget vækst på grund af udbygningen af sommerhuse og mener derfor det er vigtigt at holde muligheden åben. - Jeg kæmper for at sikre, at hvis der opstår et behov og der er økonomi til det, kan det lade sig gøre. Meget af trafikken er lastbiler og de har ikke noget at gøre i byen. Man kan selvfølgelig kæmpe for det og tro, at handelstanden overlever på det, sagde Søren P. Mortensen i forbindelse med byrådets behandling af sagen og påpeger, at det ikke gør noget, at reservationen fortsat ligger der. I årevis har der været reserveret et stykke jord til en omfartsvej vest om den nuværende vej gennem Saltum. Og for lodsejerne er det være en klods om benet, hvis de går i salgstanker og dersuden bliver det opfattet som en hæmsko for, at der sker yderligere forbedring af trafiksituationen i selve Saltum. - Slettes reservationen bliver der mulighed for at få udarbejdet en plan for trafikken gennem Saltum. Desuden mener jeg også, at en omfartsvej vil blive klemt inde mellem kirken og Nols Sø, sagde Morten Marinus Jørgensen fra Dansk Folkeparti der også mener, at motorvejen har givet mindre trafik gennem byen og at rundkørslen har betydet en hastighedsnedsættelse. Så længe der er en reservation, har amtet en undskyldning for ikke at lave trafiforbedringer gennem Saltum, påpeger kommuneplanlægger Kjell Agerbo's råd,. Derfor mener han, at reservationen bør fjernes og at kommunen bør rbejde på at få vedtaget en fornuftig trafikplan for Saltum. På de måde kan kommunen nå at komme igang med projektet, inden staten overtager vejen i 2007.