Lokalpolitik

Sidste rester af stalinismen?

MÅLINGS-KRITIK:Borgmester Flemming Jansens kritik af Jørgen Goul Andersen og Roger Buch (15.9.) var velargumenteret og skarp. Min allerførste stilfærdige indskydelse, da jeg hørte de to forskeres summariske domfældelse over den forestående meningsmåling i Pandrup refereret, var såmænd også dyb forundring og efterfølgende hovedrysten. Det ligner mildest talt en støvet reminiscens fra et stalinistisk politbureau, når to standhaftige akademikere som et par kommunistiske kommissærer mener at kunne udtale sig med videnskabelig autoritet om politiske prioriteringer i almindelighed og demokratiske beslutninger i særdeleshed. For mit eget vedkommende er jeg med lidt intellektuelt møje og besvær kommet til den konklusion, at borgmester Knud Størup fra Hirtshals sandsynligvis havde ret, da han for nylig sammenlignende strukturreformens såkaldte kattelem med en musefælde. At lefle for befolkningens flertal er da også i værste fald opportunisme og populisme, mens dette både at kunne lytte til borgerne og tænke visionært er en demokratisk dyd. Sidstnævnte bestræbelse er efter alt at dømme, hvad lokalpolitikerne i Pandrup har tænkt sig at sigte efter. Var byrødderne længere nordpå i Vendsyssel dog bare ligeså lydhøre som Flemming Jansen og hans kollegaer i byrådet, kunne Niels Hausgaard forhåbentlig med ro i sindet have koncentreret sig om sine ironisk kommenterede og altid lune viser. Ganske vist forlanger Demokratigruppen en folkeafstemning, men havde borgmester Knud Rødbro haft en lille smule demokratisk situationsfornemmelse, ville borgerne i Løkken og Vrå samt omegn formentlig ikke have været så forbitrede i denne sag. Demokratiet er kort sagt en vanskelig styreform, fordi politikerne så hjertens gerne vil styre de borgere, der skal genvælge dem. Demokrati er derfor diskussion!