Hospitaler

Sidste sværdslag for sygehuset

Borgmesterkontor prøver at påvirke amtsborgmester

DRONNINGLUND:Mens tiden sig nærmer, hvor der også i Nordjyllands Amt skal lægge budget for næste år, har borgmesterkontoret i Dronninglund Kommune igen forsøgt at få skrinlagt amtsplanerne om at nedlægge den kirurgiske afdeling på Dronninglund Sygehus. Det er sket via en skrivelse til amtsborgmester Orla Hav (S), hvori borgmester Mikael Klitgaard (V) og kommunaldirektør Ove Thomsen understreger, at man i Dronninglund Byråd har forståelse for amtets sparekrav - men at man også fortsat ser andre måder at få løst dette sparekrav på. - Der er blandt andet fra sygehusets side peget på andre muligheder for at spare beløbet - løsninger som man langt hellere foretrækker i lokalområdet, skriver Mikael Klitgaard og Ove Thomsen blandt andet - med henvisning til forslaget fra Dronninglund Sygehus om at flytte de kirurgiske operationer fra Brovst Sygehus til sygehuset i Dronninglund. I brevet til Orla Hav påpeger Mikael Klitgaard og Ove Thomsen videre, at byrådet allerede 19. juni i år rettede en henvendelse til amtsrådet for blandt andet at pege på de konsekvenser, som en lukning af kirurgisk afdeling ville have for Dronninglund Sygehus og lokalsamfundet - og for at anmode om et møde med amtsrådets sundhedsudvalg om spareforslaget. Her fik kommunen 3. juli et svarbrev fra amtet, hvori det fremgik, at kommunens brev - og anmodning om et møde - ville blive behandlet af amtets sundhedsudvalg 8. august. Siden da Dronninglund Kommune intet hørt fra hverken amtsrådet eller amtets sundhedsudvalg.