Hobro

Sidste tur på knallert

HOBRO:Efter over 25 års aktivt virke som underviser i Hobro Kommunale Ungdomsskole kører Hans Jørgen Hougård nu knallerten i garage. Hougård har gennem en menneskealder været krumtap i ungdomsskolens knallertundervisning, og en stor del af Hobros knallertkørere har taget de første motoriserede køreture under hans kyndige instruktion. Hans Jørgen Hougårds hustru, Rita Hougård, har ligeledes ydet en stor indsats i forbindelse med knallertskolen, idet det oftest er hende, der har siddet på spring ved telefonen og ganske ulønnet modtaget de unges tilmeldinger til undervisning. Ved en lille sammenkomst i Hobro Fritidscenter har den nuværende ungdomsskoleinspektør Jens Lykke og hans forgænger Per Brandt Rasmussen takket Hans Jørgen Hougård for lang og tro kommunal tjeneste. Politiassistent Kasper Nielsen, Hobro Politi, overtager i kommende sæson jobbet som knallertlærer i Ungdomsskolen. Der tyvstartes i den første uge af sommerferien med et koncentreret knallertkursus i samarbejde med Nørager og Aalestrup Ungdomsskoler.