Døstrup

Sidste udkald for butik i Døstrup

I Døstrup er der ingen tvivl om, at den lokale brugs desværre må lukke. Økonomien er ikke til at fortsætte.

Til gengæld er der blandt brugsens medlemmer forskellig opfattelse af, hvordan man skal tackle afviklingen af den mere end 100 år gamle forening og forretning. Det kom til udtryk på den ekstraordinære generalforsamling. Alle fremmødte stemte for at nedlægge foreningen, men stemmerne stod næsten lige, da fremgangsmåden kom til debat. En undlod at stemme, mens 14 af de 31 fremmødte stemte for at få afviklet foretagendet så hurtigt som muligt, altså få solgt bygningen og få regnskabet gjort op. Til gengæld stemte 16 for, at likvidationsudvalget - det vil sige bestyrelsen - skal gøre en sidste kraftanstrengelse for at finde en køber, der vil drive kiosk fra ejendommen. Kan det ikke lade sig gøre, skal bestyrelsen som det næstbedste forsøge at finde en person, som vil leje ejendommen med henblik på drift af en dagligvarebutik. Det ligger fast, at brugsen lukker med udgangen af marts.