Lokalpolitik

Siemens får en bid

Omstridt kaj skifter delvis navn, men skaber stadig splid

LINDHOLM:Efter et par års strid skifter en del af kajen, hvor elektronikvirksomheden Siemens har til huse, igen navn til Lindholm Brygge. Men et politisk kompromis gør, at den yderstre bid af kajen, hvor Siemens har etableret sin virksomhed, bevarer navnet Siemens Kaj. Samtidig ligger det fast, at skulle den kendte virksomhed på et tidspunkt vælge at flytte fra området, så skifter også den sydligste del af kajen navn til Lindholm Brygge. Kompromisforslaget blev i går godkendt i Aalborgs Byråds tekniske udvalg. Det gik dog ikke stille af. Venstre gik nemlig ind for, at hele Siemens Kaj blev døbt om til Lindholm Brygge. Til stor fortrydelse for de to Venstre-medlemmer gik rådmand Henrik Thomsen (SF) og den radikale preben Pedersen, der begge har været indædte modstandere af navnet Siemens Kaj, ind for kompromiset. - Men udfaldet i teknisk udvalg er sagen afgjort. Vi kan godt tælle i Venstre, og det tjener ikke noget formål at kræve sagen forelagt byrådet. Når Socialdemokratiet, SF, radikale og Dansk Folkeparti i udvalget går ind for komrpromiset, så vil der også i byrådet være flertal for den løsning, siger den Venstre-næstformanden i teknisk udvalg Peter Reinau. Han understreger, at hans partis holdning ikke må tages som udtryk for nogen modvilje mod virksomheden Siemens. - Det handler om principper. Der har været sagen fra Købehavn, hvor finansmanden Alex Brask Thomsen forsøgte at købe sig til et vejnavn, og sådan må det i hvert fald ikke blive. Jeg kan godt forestille mig reaktioner, hvis det næste blev, at en plads skulle opkaldes efter en kreditforening. Vi har haft den tradition, at veje ikke blev opkaldt efter nulevende personer eller eksisterende firmaer, siger Peter Reinau. Efter hans mening var de to socialdemokratiske udvalgsmedlemmers holdning til at forudse: - De har jo hele tiden holdt fast ved navnet Siemens Kaj, men jeg undrer mig over, at Henrik Thomsen og Preben Pedersen skifter holdning, siger Peter Reinau. - Jeg mener ikke, at lysten til at hævne sig på det socialdemokratiske flertal, der forrige byrådsperiode var i byrådet og som vedtog navnet Siemens Kaj, skal være afgørende og gå ud over en tredje part, som jeg mener er virksomheden Siemens. Jeg mener, at virksomheden kan have et krav på at beholde den adresse, som den nu en gang har fået, siger Henrik Thomsen. Han siger, at kompromisforslaget er udarbejdet af teknisk forvaltning , efter at spørgsmålet tidligere har givet uenighed i udvalget. Rådmanden afviser, at Socialdemokratiet, der i sin tid gennemtrumfede det omstridte vejnavn, har lagt pres på ham for at få et kompromis igennem: - Vi har ikke siden forrige møde i teknisk udvalg drøftet sagen. To andre vejnavne kunne ikke skabe uenighed i byrådets tekniske udvalg. Det var Cementkajen og Brænderivej, der skiftede navn til henholdsvis Anders Nielsens Vej og til Julius Posselts Vej.