Lindholm

Siemens Kaj får en ny chance

Sigvart Sigvartsen (S) håber på kompromis

AALBORG:Gadenavnet Siemens Kaj bliver måske alligevel ikke fjernet fuldstændig fra bykortet i Aalborg. Det er det socialdemokratiske byrådsmedlem Sigvart Sigvartsen, der på næste møde i teknisk udvalg vil arbejde for, at man når frem til et kompromis om vejnavnet som både Siemens og kommunen kan leve med. På seneste udvalgsmøde var der ellers enighed om, at en stor del af vejnavnene på det gamle DAC-område skal ændres. Bl.a. skulle Cementvej og Brænderivej væk, men også Siemens Kaj. Istedet skulle den store vej hedde Lindholm Brygge, og stikvejene skulle have personnavne fra virksomheden DACs historie. Sidenhen har direktøren for Siemens reageret skarpt på nyheden om det planlagte navneskifte. - Det er ikke særligt heldigt for en virksomhed, at adressen ændres efter blot 12 måneder, sagde Flemming Eriksen til NORDJYSKE Stiftstidende. Og det er uanstændigt at lave navnet om hen over hovedet på Siemens, giver Sigvart Sigvartsen ham ret i. - Anstændigvis kan man ikke ændre et vejnavn efter et år, som han siger. - På teknisk udvalgs møde har jeg har sagt, at jeg gerne vil være med til at se på en overordnet plan for, hvad vejene skal hedde, fortæller Sigvart Sigvartsen. I sin egenskab af direktør for Nørresundby Boligselskab, der bygger på både Cementvej og Brænderivej, har han navneproblematikken tæt inde på livet, og præcis de to navne finder han ikke specielt velvalgte. Sigvart Sigvartsen havde forestillet sig, at teknisk udvalg kom med et oplæg til Siemens, så man i fællesskab fandt frem til noget, som virksomheden også kunne acceptere. - Jeg kunne sagtens forestille mig, at hele strækningen blev døbt om til Lindholm Brygge. Men molehovedet kunne fortsat få lov at hedde Siemens Kaj. På den måde kunne Siemens fortsat have adresse på Siemens Kaj men med tilføjelsen Lindholm Brygge nr. et eller andet. - Hvis så Siemens på et eller andet tidspunkt får et andet navn, eller flytte fra adressen, kunne man uden problemer fjerne navnet igen. Sigvart Sigvartsen håber ikke, at de andre medlemmer af teknisk udvalg graver sig så dybt ned, at det ikke er muligt at finde frem til en fornuftig løsning. Debatten om navnene på vejene på DAC-området er blusset op igen, efter at Siemens selv har henvendt sig for at få døbt en stump af Siemens Kaj om til Brænderivej. Oprindeligt skulle Siemens have fyldt hele det store byggeri på Siemens Kaj, men firmaet har ikke brug for alle kvadratmetrene, og derfor skal noget af det lejes ud. Men da konkurrenterne indenfor telebranchen kunne have svært ved at finde sig til rette på en vej, der hedder Siemens Kaj, kom forslaget om det delvise navneskifte. - Dengang vi besluttede, at vejen skulle hedde Siemens Kaj, lå der ikke andre på vejen, forklarer Sigvart Sigvartsen. - I dag vil vi nok spørge, om det nu også er klogt, hvis nogen kommer med et lignende ønske. Og så kun give navnet, hvis der er tale om én virksomhed, der ligger på en stikvej for sig selv. Peter Reinau, der er medlem af teknisk udvalg for Venstre, er ikke indstillet på at lade Siemens Kaj leve videre. Han deltog ikke i navnesnakken i sidste uge, men hans holdning er klar. - Vejen skulle aldrig have heddet Siemens Kaj. Jeg er principielt modstander af, at en virksomhed skal kunne henvende sig med den slags ønsker. Det har vi ikke tradition for i Aalborg Kommune. - Jeg har bestemt ikke noget mod Siemens, og med de moderne kommunikationsmidler der findes, så tror jeg ikke, at det bliver noget problem for virksomheden at skifte adresse, siger han.