SIF Fodbold fandt ikke en kasserer

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Støvring IF Fodbold, som ikke fik besat posten som kasserer onsdag aften.

En væsentlig brik faldt desværre ikke på plads, da Støvring IF Fodbold havde generalforsamling i klubhuset onsdag 26. januar. Og det udløser en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset onsdag 16. februar kl. 19.30. Det lykkedes nemlig ikke at få sat navn på en ny kasserer som erstatning for Poul Jensen, der takkede af onsdag aften i lighed med de to menige bestyrelsesmedlemmer Michael Knudsen og Søren Pjengaard. De tre havde i god tid bebudet, at de - uden nogen form for uro - ville sige stop i SIF-bestyrelsen af personlige årsager. Der er altså stadig tre huller i tandrækken i SIF-bestyrelsen. Der skal findes en ny kasserer plus to nye menige bestyrelsesmedlemmer. 29 personer, inklusiv fem mand fra den nuværende bestyrelse, var mødt op til generalforsamlingen i klubhuset onsdag 26. januar, hvor Søren Konnerup som ordstyrer dygtigt styrede forsamlingen gennem de 12 punkter på dagsordenen. Formand Poul Erik Lykkes beretning blev godkendt, og han havde bedt sportschef Jannik Riis og sponsor- og eventchef Brian Bloch om at give forsamlingen en orientering med blikket rettet på deres specialområder. Den afgående kasserer, Poul Jensen, fik også regnskabet godkendt. Et regnskab, der viser et underskud i SIF Fodbold for 2010 på 102.986 kroner. Dette røde tal kan i stor udstrækning begrundes i to ting. Dels er kommunale tilskud netto blevet 110.000 kroner mindre, og dels har SIF Fodbold investeret 53.000 på færdiggørelsen af en herlig multibane ved klubhuset. Det sidste bliver til gavn for klubbens mange medlemmer i mange år frem i tiden.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk