SIF Fodbold mangler forældre

Det vælter ind med nye spillere i ungdomsafdelingen, så Støvring IF Fodbold nu tæller omkring 600 medlemmer. Til gengæld kniber det voldsomt med interessen i primært forældreskaren for at gøre en forskel i baglandet, og det kom senest til udtryk på generalforsamlingen i SIF Fodbold.

Der er stor interesse blandt børn og unge for at spille fodbold i Støvring IF, men det kniber mere med at få forældrene til at give en hånd med i kulissen. Arkivfoto: Torben Hansen

Der er stor interesse blandt børn og unge for at spille fodbold i Støvring IF, men det kniber mere med at få forældrene til at give en hånd med i kulissen. Arkivfoto: Torben Hansen

Her lykkedes det ikke at finde en ny kasserer og et ordinært bestyrelsesmedlem, og det betyder, at SIF Fodbold med røde basunkinder og sammenknebne øjenbryn fløjter op til en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset onsdag 4. marts kl. 19.30. 16 personer, heraf de fleste enten selv trænere eller allerede frivillige ledere i klubben, var - udover bestyrelsen - mødt op til generalforsamlingen, hvor Lone Ørtoft og Søren Rask Larsen ikke ønskede genvalg som henholdsvis kasserer og ordinært bestyrelsesmedlem. SIF Fodbold har ellers oplevet en medlemsfremgang på omkring 15 procent i 2008, så afdelingen nu tæller cirka 600 medlemmer, hvilket også afspejler sig på indtægtssiden i klubben, der samlet havde indtægter på rundt regnet 1,5 millioner kr. Formanden for SIF Fodbold, René Bucio, kom i sin beretning derfor blandt andet også en del ind på, at arbejdet med at få en ny struktur i klubben, vedtaget i 2008 under navnet Blå Bølge, lider stærkt af manglen på arbejdskraft fra andre end "Tordensskjols Soldater". En række henvendelser til forældreskaren i klubben har ikke givet det ønskede resultat, men klubben forsøger nu igen i brevform til alle medlemmer i klubben. Der var genvalg til repræsentantskabet. Brian Foldager blev nyvalgt som revisor, mens Isa Christensen modtog genvalg til samme post. Michael Andersen blev valgt til fanebærer.