SIFA foreslår nye veje til at skaffe frivillige

SIFA’s formand havde fokus rettet mod manglen på frivillige på repræsentantskabsmødet

Carsten Randers
Hen­rik Jen­sen fo­re­slår skat­te­frit fra­drag til fri­vil­li­ge le­de­re.
Aalborg 8. maj 2007 06:00

AALBORG: SIFA’s formand Henrik Jensen vil meget gerne kunne belønne de frivillige kræfter i de aalborgensiske idrætsforeninger bedre. Og på det årlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i Aalborg Parken mandag, kom han i sin beretning med et konkret forslag til regeringens idrætspolitik. - Desværre ser det ud som om, at man helt glemmer, at idrætten bygger på frivillige ulønnede ledere og trænere, og at langt de fleste har mere end rigeligt af opgaver at løse. Derfor er det vigtigt, at vi belønner de personer, der yder en frivillig indsats, lyder det fra Henrik Jensen. Helt konkret foreslår SIFA en kopi af en tysk model, hvor frivillige og ulønnede ledere kunne få et skattefrit fradrag på 16.000 kroner om året. Finansieringen af fradraget kunne komme fra den rationaliseringsgevinst, der ville komme, hvis man slog de tre hovedidrætsorganisationer, DIF, DGI og Dansk Firma-idrætsforbund, sammen til en enhedsorganisation. De tre hovedidrætsorganisationer får nu omkring 550 millioner kroner i tilskud årligt. En større landsdækkende undersøgelse viser, at 26 procent af idrætsforeningerne finder, at det er et stort problem at skaffe frivillige. Lokalt går SIFA nu i gang med at afdække værdien af det frivillige arbejde i samarbejde med Aalborg Universitet. Undersøgelsen skal bruges til at presse politikerne. SIFA skal ofte hjælpe SIFA skal da også ofte selv bistå klubber med problemer med at skaffe frivillige. Blandt andet når klubberne har problemer med at få bestyrelsesposter besat. - SIFA får ofte henvendelser, hvor foreningerne ønsker vores hjælp. De ansvarlige - politikerne - finder vel ud af, at det er et område, der kræver fuld opmærksomhed, da Danmarks foreningsliv er bygget op omkring det frivillige ulønnede lederskab, sagde Henrik Jensen. Manglen på frivillige ledere ses også på, at SIFA’s bogholderihjælp er blevet så stor en succes, at pilotprojektet er blevet permanent. - Når det desværre er en succes, så skyldes det jo det faktum, at det er de klubber, der har sværest ved at rekruttere en ny kasserer, der er med i ordningen - SIFA gør en forskel for disse klubber. Vi skal blot have justeret indsatsen, da den er ment som en hjælp til den enkelte klub og ikke som en overtagelse af klubben, hed det i beretningen. På repræsentantskabsmødet blev Årets Idrætslederpris desuden uddelt. Den gik i år til Aalborg DH’s bestyrelsesformand, Jens Holm Danielsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...