Motionsidræt

SIFA klar til nye 100 år

Samvirkende Idræts- foreninger i Aalborg runder skarpt hjørne i fin form.

Aalborg Dameroklub blev optaget i SIFA i 1917. Her et foto fra 1920'erne.

Aalborg Dameroklub blev optaget i SIFA i 1917. Her et foto fra 1920'erne.

Fredag fejrer SIFA sine første 100 år som samlingspunkt for idrætten i Aalborg, og det sker med en reception i Nordkraft, hvor alle 209 medlemsklubber samt samarbejdspartnere er inviteret til reception under hyggelige former med samværet i højsædet. Netop samvær og fællesskab er nemlig nogle af de ting ved idrætten, som Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg sætter i højsædet. Det lægger nuværende formand Henrik Jensen ikke skjul på. - SIFA's vision er at samle og rumme de mennesker, der begejstres over idræt, siger han. Nye udfordringer og tendenser Men SIFA står ligesom resten af samfundet foran ikke blot et nyt århundrede men skal også begå sig i et nyt årtusinde. - Der er i dag meget fokus på sundhed og motion for ikke alene børn og unge, men også ældre. Samtidig opstår der nye behov og tiltag som idræt på gaden og multibaner, og det skal vi bakke op om samtidig med, at vi stadig støtter de gamle idrætsgrene, som er organiseret i foreningerne, siger Henrik Jensen og tilføjer et forslag til uorganiseret og nem motion i byrummet. - Der kunne være noget idrætshalløj ved hvert eneste busskur, hvor man for eksempel kunne lave armstræk eller andet, der er hurtigt og uorganiseret. Han understreger, det samtidig er vigtigt at arbejde for de nuværende foreninger og de faciliteter, som de traditionelle idrætsgrene har behov for. - Vi vil sikre, at politikerne bakker op om de frivillige ulønnede ledere. Savner politisk anerkendelse Henrik Jensen lægger nemlig ikke skjul på idrættens betydning for samfundet, og det er en rolle, som ikke får tilstrækkeligt med anerkendelse landspolitisk. - Idrætten er en af de vigtigste ting i samfundet, fordi den modsat alt andet samler alle mennesker på tværs af ophav, religion og alder uanset om du er rig eller fattig, iført habit eller hængerøv. Der er ikke andre steder i samfundet, hvor der samles så mange forskelligheder. Men de frivillige lønnede ledere er en race under pres, særligt når det gælder eksempelvis de tunge bestyrelsesposter. - Derfor skal vi være bedre til at fortælle den gode historie om, hvad foreningslivet kan tilbyde kontra det kommercielle eksempelvis fitnesscenter, mener SIFA formanden. - Vi skal være bedre til at fortælle, at den frivillige ulønnede leder får sjove, dejlige oplevelser, og foreningslivet er med til at kitte samfundet sammen. En opdragende funktion Henrik Jensen peger på, at mens man kan dyrke motion i det kommercielle fitness center sammen, men så går hver til sit bagefter, så byder foreningslivet på mere samvær og fællesskab. - I foreningerne lærer vi at tage sociale hensyn til hinanden, at indrette os efter hinanden og opføre os demokratisk. Så idrætslivet yder mere end idræt, understreger han. Derfor efterlyser Henrik Jensen også politiske tiltag, der gør hverdagen lettere for den frivillige indsats som at få fjernet meget af det bureaukrati og papirarbejde, der tynger i dag. - For den frivillige leder er det ikke et spørgsmål om kroner og ører. Det handler om anerkendelse for det store arbejde, der bliver gjort. Der mangler en politisk taknemlighed for den samfundsmæssige indsats. Jeg tør ikke tænke på, hvad det ville koste samfundet, hvis ikke idrætslivet var der til at samle op, mener Henrik Jensen.