Sport

SIFA vil af med penge

SIFA laver rekord-overskud , og vil gerne af med dem

AALBORG:Jeg kan kun sige, at det vælter ind med penge fra det tv-bingo, så søg dog de midler. Det er sjældent, at idrætsledere ligefrem skal opfordres til at søge penge, men ikke desto mindre, så var det en klokkeklar udmelding fra formanden for Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg, Henrik Jensen, da han aflagde beretning på SIFAs repræsentantskabsmøde i Aalborgparken. Han henviste til regnskabstal, der viser, at SIFA i 2002 havde budgetteret med at få 1,7 millioner kroner i overskud på tv-bingo. Men der kom 2,4 millioner i kassen, det bedste overskud af denne aktivitet siden 1990, og det betød, at kasserer Inga Højmark kunne sætte facitstregerne under et beløb på næsten 1,3 millioner kroner som resultat, før uddeling. Helt tomhændede er SIFAs 168 medlemsklubber ikke gået hjem, for der er sendt næsten 700.000 kroner i tilskud ud til dem, ligesom eliteidrætten i byen har nydt gavn af 110.000 kroner, mens andre tilskud, til veteranstævner og til venskabsby-arrangementer, bringer de samlede uddelinger op i nærheden af 900.000 kroner. Og pengestrømmen fortsætter i dette år, for på hensættelses-kontoen står der stadig 300.000 kroner til foreningerne, 190.000 kroner til eliteidræt, 150.000 kroner til idrætsleder-udvikling, 130.000 kroner til idrætsleder-arrangement i 2004, 100.000 kroner til regnskabshjælp til klubber, 100.000 kroner i donation til Musikkens Hus, knap 100.000 kroner til idrætsfremme, 72.000 kroner til venskabsby-samarbejde og 70.000 kroner til veteranstævner, så formandens opfordring skal tages helt bogstavelig – der er hjælp at hente for de ofte betrængte foreninger. 46 af foreningerne var repræsenteret på mødet, hvor Henrik Jensen gjorde opmærksom på, at man nu kun er tre måneder fra årets store begivenhed, Ungdomslegene 2003, men han slog fast, at så snart den opgave er løst, så handler det om at rette fokus på ledelses-problematikken i foreningerne. - Vi skal have taget grundigt fat på det her, og jeg vil ikke afvise, at vi vil søge ekstern bistand for at løfte den her opgave, for det er altafgørende, at idrætten får rekrutteret den nødvendige lederstab, siger SIFA-formanden. Kasserer-problemer i flere klubber har SIFA været med til at afhjælpe via et pilotprojekt, hvor man centralt fungerer som bogholderi, og det fik mange roser med på vejen, og opfordring til, at man fortsætter. Og idrætsleder-uddannelse har man også taget hånd om, blandt andet via et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, handelsskolen, sportshøjskolen og andre. Alle valg var genvalg, og i forbindelse med repræsentantskabsmødet delte man traditionen tro tre priser ud. Den fornemste, årets idrætsleder-pokal, og en rejsecheck på 5000 kroner, tilfaldt formanden for Aalborg Motor Sport siden 1979, Erling Christiansen, for et enestående arbejde ikke kun lokalt, men også i Danmarks Motor Union, hvor han har sæde i hovedbestyrelsen. Torben S. Hansen, Nørresundby Boldklub, blev tildelt ungdomsleder-pokalen for et meget fint og grundigt arbejde med især de 12-16 årige i solsideklubbens fodboldafdeling, mens talentpokalen, til en aktiv i 14-16 års alderen, gik til et af dansk bowlings største talenter nogensinde, Bo Vinther Pedersen, Stenhuset.