Sig din mening om havnen

Store planer for Sæby Havns fremtid - nu starter debatten

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er tre forslag til en udvidelse af havnen. Det forslag er lavet af Sæby Sejlklub og tager udgangspunkt i en fremrykning af nordmolen, så havnebassinet udvides betragteligt. Forbindelsen til det nye havneområde sker over værftsgrunden med kobling til det eksisterende vejnet. På den nye nordmole laves en grønning, der skal fungere som et rekreativt område i tæt kontakt med havnebassinet. Yderst på molen - ved indsejlingen - anlægges to parkeringspladser.

Værftsgrunden midt på Sæby Havn skal omdannes til et herligt rekreativt område med promenader, parkeringspladser, udsigtsplatforme, legeplads, udeserveringer og grillplads. Den gamle værftshal kan bygges om til et kulturhus, og beddingen kan blive et sydvendt havnetorv med trappe ned til vandet. Sådan lyder visionen for værftsgrunden på Sæby Havn i debatoplægget "havneudvikling på Sæby Havn". Oplægget skal danne grundlag for en offentlig debat om havnens fremtid som rekreativt område i verdensklasse. 29. september holdes offentligt borgermøde på Sæby Søbad, hvor alle har mulighed for at høre mere og give deres besyv med. Her skal man ikke bare drøfte, hvad der skal ske på værftsgrunden. Også området, der i dag huser de røde fabriksbygninger, er i spil. Målet er udvide havnen med 200 bådpladser samt skabe et attraktivt byområde i sampil med Sæbys særlige kulturhistoriske kvaliteter i Strandgade/Algade-kvarteret. Investeringen i Sæby Havn vil være på et trecifret millionbeløb, og det er givet, at private investorer vil skulle komme med et betydelig del af pengene. Af debatoplægget fremgår, at politikerne i Frederikshavn er bekendt med, at Læsø Kommune overvejer af søge nye anløbsmuligheder på kysten i Sæby-området. Færgehavnsprojektet er dog på et indledende stadie og er derfor ikke taget med i debatoplægget.