EMNER

Sig fra over for VK-regeringens ydmygelser

Der begås uret i Danmark for tiden, en uret, der bagatelliseres, benægtes og bortforklares og hvor de, der påpeger uretten, hånes og mistænkeliggøres.

Uretten begås ikke blot mod de fremmede i vores land, men også mod de af vores egne medborgere, der tillader sig at tage til genmæle. Uretten er ikke blot af moralsk, etisk karakter, men farligst af alt også politisk. Hvad kalder man en styreform, * hvor magtforvaltningen ikke interesserer sig for dialog med oppositionen, men kræver af den, at den skal være enig, for at man vil tale med den? * hvor magtforvaltningen håner, nedgør og mistænkeliggør alle befolkningsgrupper og faggrupper, der ikke er enig med den? * hvor folketingsmedlemmers mere eller mindre personlige sympatier og antipatier tæller mere i lovgivningen end videnskabeligt og internationalt anerkendte forståelser af om menneskers fysiske og psykiske sygdomme og sundhed, * hvor enkeltmedlemmer i Folketinget ud fra deres mere eller mindre begrænsede fatteevne og private meninger kan få vedtaget en lovgivning, der definerer hele grupper af andre mennesker som undermennesker, der ikke er værdige til at blive betragtet på lige fod med os andre? * hvor religiøse mindretal ikke engang må have retten til at føle sig krænkede og ydmygede, når deres tro bliver gjort til grin, men desuden skal hånes og irettesættes for at føle sig krænket? * hvor hele befolkningen direkte og indirekte påstås at være dovne, egoistiske, selvoptagne og kun interesserede i at snyde, hvis de kunne komme af sted med det? * hvor man giver forældrene i asylcentrene skylden for den ménskabende mistrivsel hos børnene, man selv har sat i værk gennem en lovgivning, der fratager familierne det nødvendige økonomiske grundlag for en sund eksistens? * hvor statsministeren konsekvent siger ét og gør noget andet, uden at nogen kan stille ham til ansvar for det, da han har flertallet i folketinget? * hvor statsministeren kan benægte sandheden i udarbejdede rapporter om social nød, hvis deres konklusion ikke passer ham? * hvor den politiske debat med og information til befolkningen bygger på skræmmekampagner iværksat af regeringen og ikke på reel oplysning? * hvor regeringen overfører bemyndigelse til en minister til uden om folketinget personligt at kunne flytte rundt på store millionsummer af skattekroner? * hvor medlemmer af DF med deres sprogbrug ikke blot kollektivt chikanerer andre trosretninger men også bruger nedsættende skældsord om medlemmerne i FN? * hvor regeringspartierne indirekte og direkte legitimerer DF og deres holdninger ved at lade sig være afhængig af dem? Hvad kalder man et sådant samfund? Demokratisk? Jeg vil overlade det til læseren selv at tage stilling - og så ville jeg ønske, at der meget snart finder en massiv demonstration sted foran Christiansborg, med deltagelse af alle dem, der de seneste år er blevet nedgjort, ydmyget, mistænkeliggjort, bagatelliseret og ført bag lyset. Det er på høje tid at sige stop inden det er for sent.