Sig nej så det kan høres NARKO: SSP-folk tager det tunge skyts i brug for at ændre holdninger

FREDERIKSHAVN:I kølvandet på den seneste tids mange tilfælde af brug og besiddelse af narkotika blandt helt unge, har SSP-samarbejdet i Frederikshavn Kommune fyret ekstra op under den handleplan for 2005, som man havde lagt. - Alle skolerne skal indkalde de store elever i 8. til 10. klasse til elevmøder, hvor en politimand, en tidligere misbruger og jeg kommer og informerer om problemet. - Samtidig indkalder vi elevernes forældre til et møde om aftenen, hvor de unge ikke er med, siger SSP-konsulent Erik Graves. Med andre ord den samme tur, som eleverne på Fladstrand Skole var igennem i december, efter der blev fundet stoffer på et toilet under en skolefest. Det nye er, at alle skolerne , venligt men bestemt, har fået besked på at gøre det samme. Den fremskyndede indsats sker som sagt efter, at både hash, amfetamin (speed) og ecstasy i stigende grad er noget, der dukker op blandt de helt unge i alderen omkring 15 år - en mildt sagt foruroligende udvikling. - Vores arbejde går på holdningsbearbejdelse; både blandt eleverne og forældrene. - Blandt de unge skal vi have ændret holdningen til, at det skal være sejt at sige nej. - Forældrene skal turde at være forældre, og sige fra. Interessere sig for, hvad deres børn laver og hvem de er sammen med; sige nej, hvis de kan se, at deres børn begynder at gå sammen med nogen, de ikke stoler på, siger Erik Graves. SSP-samarbejdets vigtigste opgave, siger Erik Graves, er at få de potentielle købere til at holde sig væk. Fordi, konstaterer han, så længe, der er købere, vil der også være nogen, der vil sælge. Den indsats, der bliver sat i søen nu, har været planlagt efter at alarmklokkerne har bimlet i nogen tid. - Vi har jo opdaget, at tingene begynder at dukke op ude på skolerne, i den aldersgruppe, siger Erik Graves - som igen og igen understreger, at uden forældrenes aktive medvirken, så kan SSP-folkene knokle nok så meget, uden nogen sinde at nærme sig målet. - Så længe børnene er på skolerne, så skal forældrene selvfølgelig vide, at der er nogen, der holder øje med deres børn. Men vi kan ikke se alting, og uden aktive forældre på sidelinjen, så hjælper vores indsats ikke, siger Erik Graves. osk