Skolevæsen

Sig nej til Fætter BR-rum i skolen

Så kommer den op igen - sponsorpenge til folkeskolerne

Regeringens bevidste udsultning af de kommunale budgetter sætter ganske vist en grænse for hvad der kan investeres i skolen, dels med renovering og dels med undervisningsmaterialer, og tilsyneladende er der masser af penge i virksomhederne. Derfor er det en nem løsning at sige: Lad dem, som har pengene, betale. Efter min mening er det kun regeringens ærinde med en gradvis privatisering af den offentlige sektor. Skal virksomhederne være sponsorer, vil de naturligvis kræve modydelser, men det kan da ikke passe, at børnehaveklassen er Fætter BR-lokalet, eller at edb-lokalet er Bill Gates-rummet. Hvis ikke regeringen ændrer økonomisk kurs over for kommunerne, kan det da godt være at det på et eller andet tidspunkt kan blive aktuelt at se på sponsormuligheden, men i så fald skal der aftales nogle kriterier mellem forældrene, skolen og det politiske niveau. Jeg mener ikke, det skal være den enkelte klasse eller den enkelte skole, der skal modtage sponsorater, men det samlede skolevæsen. I øvrigt har virksomhederne ifølge NORDJYSKE (14.11.) taget afstand fra at sponsere folkeskolen. Mon ikke det er en streg i regningen for regeringen? Det må og skal være kommunerne, som skal drive og finansiere folkeskolerne, og regeringen må lempe sin økonomiske spændetrøje, så kommunerne får muligheden for at investere i moderne og tidssvarende undervisningsmaterialer og vedligeholdelse af bygningerne. Desuden skal der være midler til efteruddannelse og kreativ, pædagogisk nytænkning.