Sig nej til profeti

Det er med lidt blandede følelser, jeg læser NORDJYSKE's flotte Karriere-tillæg om CO2.

DOMMEDAG:Det er med lidt blandede følelser, jeg læser NORDJYSKE's flotte Karriere-tillæg om CO2. Der præsenteres en imponerende idérigdom inden for energiteknologier. Det lover godt for fremtiden. Men klimaartikler ledsages desværre altid af skrækvisioner med foto af skiftevis udtørrede og oversvømmede områder. Der hersker ingen tvivl om, at den nuværende temperatur på Jorden ikke er speciel høj. Det var varmere på Grønland i middelalderen, da Nordboerne lavede kolonier og dyrkede landbrug, uden at isbjørnen uddøde af den grund. Besøger man f.eks. naturhistoriske museer i Alperne, fremgår det også med al tydelighed, at der tidligere har været endnu varmere perioder, hvor Alperne stort set var isfri. De nuværende gletschere er faktisk først dannet under ”den lille istid” i 1400-1800-tallet og er gået støt tilbage siden 1850. Den smeltende is efterlader mange spændende ting til arkæologerne, bl.a. den berømte ”Ismand”, der blev fundet på grænsen mellem Østrig og Italien. Vel er den globale temperatur steget ca. 1 grad i de sidste 100 år, men det er fra et historisk lavt udgangspunkt. Der er heller ikke noget bevis for, at der skulle være mere ekstremt vejr i dag end tidligere, men Jordens befolkning er meget større end tidligere, så det er vel ikke specielt underligt, hvis flere mennesker bliver berørte? Videnskabelig set kan man absolut ikke påstå, at CO2 ikke kan have en virkning, men hypotesen om store temperaturstigninger bygger på modeller, der ikke er sikre, så prognoserne kan være stærkt overdrevne. Som nævnt kendes store klimavariationer fra en ikke fjern fortid. Den globale temperatur er heller ikke steget i 10 år og i 2008 faldt den faktisk! De naturlige variationer kan skyldes variationer i solaktiviteten, som f.eks. Svensmarks teori om den kosmiske strålings indflydelse på skydannelsen. Solaktiviteten er lav i øjeblikket og måske på vej mod det laveste niveau i 100 år, hvilket kan være årsag til ovennævnte fald. I øvrigt skal man være opmærksom på, at forskere verden over også arbejder med andre mekanismer for Solens påvirkning af klimaet, ligesom der kan være andre naturlige klimavariationer end de solfremkaldte. At mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer med vedvarende energi er absolut en god idé. Argumenterne fra oliekrisen i 1973, der satte skub i alternativer til olien, gælder stadig. Vind har vi jo en del af her, og betragter vi f.eks. solenergi globalt, er der rigeligt af den. Faktisk kan man nemt beregne, at der ikke skal ret stort areal til for at dække hele verdens energiforbrug. Især ikke hvis man placerer anlæg på solrige steder. Der kan man bruge energien til at frembringe et brændstof, som kan transporteres verden rundt. Transport af brændstoffer er jo allerede en kendt teknologi i dag. Men at hænge argumenterne for fornuftige energiteknologier op udelukkende på CO2 er farligt og kan fjerne fokus fra det væsentlige, nemlig en ren og fremtidssikker energiforsyning. At bruge penge på at pumpe CO2 ned i undergrunden er nok en tvivlsom samfundsøkonomisk investering. Et stort internationalt ”cirkus” med handel med CO2-kvoter kræver en hærskare af bureaukrater. Man hører også allerede mange røster om befolkningsgrupper og lande, der kunne finde på at anlægge internationale erstatningssager, hvis de får det for tørt, vådt, varmt eller koldt. En hærskare af jurister står sikkert klar til at hjælpe dem. Og mange skolebørn i dag går rundt med en overdreven frygt for fremtidens klima og betragter det livsnødvendige CO2 som en af vores farligste miljøgifte. Nej tak til dommedagsprofetier, men ja tak til fornuftige energiteknologier.