Sig: Om igen

Det nordjyske vækstforum har netop vedtaget fordelingen af de 200 mio., regeringen ved valget i januar afsatte til at skabe nye arbejdspladser i landsdelen.

Som formand for dette udvalg, er amtsborgmester Orla Hav politisk ansvarlig for fordelingsforslaget. Den udløsende faktor for regeringens bevilling var lukningen af Danish Crown og Bisca i Hjørring, der kastede hundredvis af mennesker ud i arbejdsløshed på en egn, der er hårdt ramt af mangel på arbejdspladser "på gulvet" i forvejen. Der er indkommet omkring 160 forslag til beskæftigelsesfremmende tiltag og projekter i landsdelen, men kun et fåtal er nogensinde kommet vækstforummets medlemmer for øje. Langt de fleste frasorteredes på forhånd på Amtsgården i Aalborg. Der gives til forskning i trådløs kommunikation og nanoteknologi på Aalborg Universitet, til turisme og til Nordjyllands Amt selv. Hvornår giver det arbejde til de ledige slagteri- og kiksarbejdere i Hjørring, der fik regeringen til at komme med pengene? Kan slagteriarbejdere være med til at udvikle mobiltelefoner? Kan kiksarbejdere? Får de arbejde "på gulvet" af den slags initiativer inden for en overskuelig tid? Nej, det gør kun akademikere og funktionærer i amtsborgmesterens egen politiske baghave. Selvfølgelig kan man sige at bevillinger til turisme og erhvervsfremmende organisationer også hjælper i Hjørring i det lange løb. Men hjælper det de hundreder af slagteri- og kiks-arbejdere, der lige nu står i kø på arbejdsformidlingen? Slet ikke! I det nordlige Vendsyssel har vi vidst det længe, og nu har vi fået det bekræftet endnu en gang. Set fra amtsgården er Nordjylland synonymt med Aalborg, det er verdens navle og Orla Hav er ikke amtsborgmester i Nordjyllands, men i Aalborg Amt. Måtte jeg foreslå erhvervsministeren at sige "om igen" og forlange en ny, mere retfærdig fordeling både geografisk og arbejdsløshedsmæssigt set, fra det nordjyske vækstforum?