Sig tiden nærmer for en afslutning

} VILDT: Hvis man gør sig forhåbninger om at præge den videre debat om vildmosens fremtid, så kan man passende bruge juleferien til at finpudse sine synspunkter, så de fremstår skarpest muligt, når der 17. og 18. januar er debatmøder i forbindelse med færdiggørelsen af pilotprojektet "Lille Vildmose Nationalpark". Første mødedag skal der diskuteres "potentiel friluftsliv" og "landskabsanalyse", mens der dagen efter er lagt op til en diskussion af "potentiel natur - herunder naturgenopretning samt vildmark". Det er endnu ikke lagt fast, hvor diskussionerne skal udspille sig, men derimod har man besluttet, at de skal foregå som debatmøderne i marts, hvor man diskuterede i mindre gruppe. Pilotprojektet vil efter nytår lægge op til diskussionen via plancher på Vildmosegård i Dokkedal, Kulturstationen i Skørping, Turistkontoret i Øster Hurup samt på kommunekontoret i Storvorde.