Lokalpolitik

Siger nej til større sommerhuse

- Ikke være muligt at administere dispensationsordning, mener forvaltning

SÆBY:Sæby Byråds tekniske udvalg siger nej til større sommerhuse i de relativt tæt bebyggede sommerhusområder ved Sulbæk nord for Sæby. Udvalget har afslået fem grundejerforeningers ansøgning om forhøjelse af bebyggelsesprocenten - og valgt at støtte sig lil lokalplanen for Sulbæk-sommerhusområdet.. Den siger: ”Det bebyggede areal på den enkelte parcel må ikke over 60 kvadratmeter inklusiv udestuer og overdækkede terrasser, men eksklusiv udhuse, drivhuse, garager, carporte og lignende, der samlet ikke må overstige 15 kvadratmeter bebygget areal”. Grundejerforeningerne har søgt om en forhøjelse af det maskimale bebyggede areal på den enkelte parcel fra 60 til 80-90 kvadratmeter. De gør gældende, at sommerhuse på 80-90 tillades i ved Sæby og Lyngså. Men teknisk udvalg vil altså ikke gå med til større sommerhuse ved Sulbæk. Det fulgte teknisk forvaltnings idstilling om afslag. Forvaltningens indstilling var begrundet i den sagsbehandling, kommunens plansektion har foretaget. Plansektionen har gjort opmærksom på tre forhold: 1. En stor del af sommerhusene iSulbæk-området ligger på lejet grund. 2. Det vil ikke være muligt at administrere en lokalplan-dispensationsordning, fordi der ligger flere huse på hver parcel. 3. Kommunen har altid opretholdt kravet om sommerhuse på maksimalt 60 kvadratmeter i området. 4. En dispensation vil kræve en samlet bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. En sådan bebyggelsesplan indgår ikke i den eksisterende lokalplan for Sulbæk-sommerhusområderne. De fem sommerhusforeninger er skuffede over afslaget. De ønsker et møde med teknisk udvalg, da de ikke mener, at de begrundelser, der er fulgt med afslaget, stemmer overens med de oplysninger, foreningerne har fået fra byrådets planudvalg. Teknisk udvalg har meddelt foreningerne, at dets formand, Per Therkildsen (V) sammen med repræsentanter fra administrationen er klar til at tage et møde med foreningerne og her er klar til at uddybe udvalgets beslutning.