EMNER

Signalstøj om fællesantenne

Mens Thisted Kommune vil sælge fællesantennen satser lokale på andre muligheder

Tilsyneladende er der stadig støj på signalerne omkring fællesantennen i Hanstholm, hvor der lokalt er kræfter i gang for at danne en antenneforening. Modsat mener Thisted Kommune, at anlægget bør sælges. Arkivfoto

Tilsyneladende er der stadig støj på signalerne omkring fællesantennen i Hanstholm, hvor der lokalt er kræfter i gang for at danne en antenneforening. Modsat mener Thisted Kommune, at anlægget bør sælges. Arkivfoto

Spørgsmålet om de fremtidige vilkår for tv-modtagelse i Hanstholm by står stadig åbent. Før jul godkendte kommunens udvalg for miljø og teknik en indstilling om, at antenneanlægget kunne udbydes til salg i underhåndsudbud til fem navngivne tilbudsgivere, blandt dem Midt-Vest Bredbånd, mod at antenneanlæggets kassebeholdning og et eventuelt salgsprovenu blev brugt til en udbygning af anlægget. sagen er endnu ikke afgjort, fordi kommunens økonomiudvalg før jul besluttede at lade lovmedholdeligheden i et eventuelt salg af anlægget være genstand for en nærmere undersøgelse. Nu viser det sig, at der lokalt arbejdes for en løsning på tværs af det salg, kommunen har skitseret. Thorkild Olesen, Hanstholm, er en af de lokale, der arbejder for at danne en lokal antenneforening. Han betegner de forskellige signaler om ønskerne til fremtiden som udtryk for en ¿grundliggende interessekonflikt¿. - Kommunen ønsker helt klart at komme af med fællesantennen, men der er andre som ønsker, at anlægget overtages af en antenneforening. Den findes ikke i øjeblikket, for hidtil har den gamle Hanstholm Kommune stået for de opgaver, som egentlig er en antenneforenings, siger Thorkild Olesen. Hvis anlægget overdrages til en antenneforening, er det ifølge Thorkild Olesen det samme som at sige, at holmboerne fremover får deres tv-signaler leveret af en bestemt udbyder. Efter hvad Thisted Dagblad erfarer, er der lokalt kontakter til Midt-Vest Bredbånd, der i forventen er et af de fem firmaer, som i Thisted Kommunes salgsmodel er på listen over tilbudsgivere. - Også her ser vi et udslag af interessekonflikter. Fordi der stiftes en lokal antenneforening, er det ikke ensbetydende med, at den skal kaste sig i armene på eksempelvis Midt-Vest Bredbånd, men omvendt kan antenneforeningen ikke afskære Midt-Vest Bredbånd fra at etablere et bredbåndsnet i Hanstholm. Det er i princippet deres egen hovedpine, hvis selskabet gør det, selv om det i den situation vil have en klar interesse i et eliminere den konkurrence, der vil være fra det nuværende antenneanlæg, siger Thorkild Olesen og understreger, at det set fra hans udgangspunkt først og fremmest handler om at få etableret en antenneforening i Hanstholm og dermed stoppe for et salg af anlægget.