Skolevæsen

Signe Friis vil teste indvandrerbørn

For at fremme danskniveauet blandt børn af en anden etnisk herkomst end dansk, foreslår byrådsmedlem Signe Friis (V), at der indføres en test allerede i 1. klasse på de hårdest belastede skoler.

- På den måde finder man ud af elevernes danskniveau og hvis der er nogen, som har for lavt et niveau, så kan man flytte dem til en anden skole, vel og mærke i dialog med forældrene. Desuden kan testen være med til at fjerne mange fordomme om skoler med mange elever af anden etnisk herkomst end dansk, for jeg tror, at de er meget bedre end andre gør dem til, siger Signe Friis. Årsagen til, at hun kommer med dette forslag nu, er den aktuelle debat om kommunen skal dispensere fra kvoteordningen med maksimalt 25 procent børn af anden etnisk herkomst end dansk i børnehaverne. Signe Friis mener, at det er forkert måde at anskue problemstillingen fra. - Jeg synes princippet om, at man fordeler folk efter hvilken etnisk baggrund de har, er forkert. I stedet skal man se på deres danskniveau, for det er jo ikke et problem, hvilken etnisk baggrund man har. Det der er et problem, er hvis man ikke har et ordentligt danskniveau, siger Signe Friis. Hun er overbevist om, at de børn, der vil komme ud på en anden skole, ikke alene vil blive bedre til at tale og skrive dansk. De vil også blive bedre integreret. - Nogle danske forældre fravælger visse skoler på grund af, at der er mange med en anden etnisk baggrund end dansk. Det fremmer jo ikke ligefrem integrationen, at der ikke er danske børn, forklarer Signe Friis. Hvis forslaget føres ud i livet, risikerer flere af kommunens skoler at miste en del af deres elever og dermed deres grundlag for antallet af lærere på skolen. - Den side af sagen må vi se på, men jeg tror ikke, at der vil være tale om ret mange børn. Tror du ikke, at elever med en anden etnisk herkomst end dansk vil føle sig ramt, når deres danske klassekammerater ikke skal testes? - Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at testen vil rydde op i mange fordomme om danskniveauet hos de børn, og hvis det er det, der er problemet, så kan man jo overveje om man skal indføre tests på alle i 1. klasse, siger Signe Friis.