Sigtekorn rettet mod udlejning af jagt

S undrer sig over SFs forbrødring med de borgerlige

Socialdemokraterne vil ikke leje jagten i de kommunale skove ud. Men det vil SF og deres borgerlige konstitueringspartnere. Indtægter ved udlejning Et led i den økonomiaftale, som SF og de borgerlige indgik sidste sommer, var at skaffe indtægter ved udleje jagten på kommunal jord. Størsteparten af de kommunale skove i den gamle Frederikshavn Kommune har hidtil været friholdt for jagt. Dog har Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger haft lov at holde et begrænset antal jagter i Bannerslund Skov, Katsig og Elling Plantage, primært for nyudklækkede jægere. Skal skovene spærres? Menigt medlem i teknisk udvalg, Bruno Müller (S), peger på, at især de bynære skove Vandværksskoven og Købstrup Skov i dag er attraktive for kommunens egne beboere og turister. - Skal skovene spærres under jagt, spørger han. Han har svært ved at forestille sig, at andre vil være trygge ved at færdes i skoven, mens jægerne er der. - Man hører jo om vådeskud og ulykker under jagt. Kapitalstærke konsortier Bruno Müller er bekymret for, at udbud af jagtretten til højstbydende vil resultere i, at et kapitalstærkt konsortium udefra sætter sig på jagten i de mange hundrede tdr. land skov, som kommunen ejer. - Så vil de lokale jagtforeninger slet ikke kunne være med, mener han. Han forudser modstand fra Danmarks Naturfredningsforening, som tidligere har talt for jagtforbud på kommunale arealer. Forstår ikke SF - Jeg forstår slet ikke, at SF kan være med til at leje jagten ud, blot fordi der er penge i det. Udvalgsformand Brian Pedersen (SF) siger, at der i udvalget var forskellige meninger om i udbudsformen. I forvaltningens indstilling hed det, at der skulle indgså jagtlejeaftaler uden udbud med Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger om Elling, Bannerslund og Katsig Plantager. Udskød afgørelse Jerup Plantage, Vandværksskoven, Nielstrup Plantage, Købstrup Skov og minkarealerne nord for Frederikshavn skulle derimod udlejes til højestbydende. Teknisk Udvalg udskød afgørelsen om jagtudlejningen til et kommende møde. I mellemtiden skal forvaltningen udarbejde forslag til vilkår for leje af kommunal jagt.