Nordjylland

SIGTET MEN PÅ FRI FOD

7. april 2007 dør en 21-årig mand fra Århus efter adskillige knivstik i Jomfru Ane Gade. På et tidspunkt er der ni sigtede i sagen. En af dem forsvares af Michael Juul Eriksen, Århus. Denne mand varetægtsfængsles ikke efter grundlovsforhør og er på fri fod, mens sagen efterforskes. Inden man rejser tiltale mod fem mænd i sagen, er sigtelsen mod Juul Eriksens klient frafaldet. Mens sagen efterforskes, er der såkaldte pålæg i sagen. Det betyder, at forsvarerne ikke må oplyse deres klienter om, hvad politiet har på dem, og hvilke vidner der er i sagen. Disse pålæg ophæves sidste efterår. Michael Juul Eriksen vælger at give sin klient et kort skriftligt referat af sagen i stedet for at bruge flere dage på at gennemgå den mere end 10 ringbind store sag. Juul Eriksen oplyser til Statsadvokaturen, der modtager hans regninger for forsvaret af den sigtede, at han har valgt denne fremgangsmåde. Det skriftlige referat dukker siden op under en ransagning i en lejlighed i København, hvis beboer har det fra Juul Eriksens klient. I sensommeren 2008 sigter Nordjyllands Politi Michael Juul Eriksen for skriftligt at have refereret sagen for sin klient. Nu er der rejst tiltale mod forsvarsadvokaten. Nordjyllands Politi og Rigsadvokaten mener, det skriftlige referat kan sidestilles med, at Juul Eriksen havde udleveret politirapporterne i sagen. Retsplejeloven giver en forsvarer, når der ikke er de såkaldte pålæg i en sag, ret til at informere sin klient. Også om hvad der står i politirapporterne, og oplyse navne på vidner i sagen. Der må ikke skrives af fra politirapporterne, og de må ikke kopieres til klienten. Men en sigtet må gerne læse i dem og selv tage notater.