Sikke dog en nydelig sø ...

Forsinkelsesbassin virker ikke efter hensigten

Naturkatastrofer 19. marts 2003 07:00

VRÅ: Et forsinkelsesbassin ligner vel mest af alt en kunstig sø, og det er rent faktisk, hvad bassinet nedenfor Vrå Højskole er blevet til. Det betyder, at forsinkelsesbassinet overhovedet ikke virker efter hensigten - dog er der muligvis en vis negativ effekt på Vester Elbæk. Efter mange års hårdt pres fra landmændene ved Vester Elbæk, der var trætte af oversvømmede marker, anlagde kommunen forsinkelsesbassinet for tre år siden. Det kostede ca. trekvart million kroner. Bassinet skulle opsamle Vrå bys overflade- og kloakvand, som ellers løber direkte ud i Elbækken, der i forbindelse med voldsom regn går over sine bredder og oversvømmer bøndernes marker. Fra bassinet skulle vandet ledes langsomt - forsinket - ud i bækken, så der blev en mere jævn vandstand. Forkert placering Afdøde kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Aage Christensen (V) advarede i forbindelse med anlæggelsen om, at bassinet blev anlagt det forkerte sted. Området nedenfor højskolen er meget vådt, og der var da også problemer, da forsinkelsesbassinet blev anlagt. Nu viser det sig, at bassinet fyldes til randen med grundvand, der ledes videre ud i Elbækken, som efter landmændenes opfattelse modtager mere vand end nogensinde. Landmændene ved Vester Elbæk kiggede 28. februar på sparebassinet sammen med Tage Burholt fra Nordjyllands Amts naturkontor. På det tidspunkt havde det længe været tørt og bidende koldt, så man kunne skøjte på de fleste søer, men sparebassinet var isfrit p.g.a. megen bevægelse i vandet. - Det havde ikke regnet i en periode, så det kunne kun være grundvand, der stod i bassinet. Man kunne også se vandet pible op i bunden af bassinet, og der var ved at ske nedskridning i vandløbet mange steder, hvilket er et udtryk for, at vandstanden svinger en del. Det så ikke så godt ud, siger Tage Burholt. - Bassinet vil nok være permanent fyldt med grundvand. Det vil sige, at kommunen har anlagt en sø. Ænderne syntes, det var dejligt, at der var et isfrit sted de kunne være, tilføjer han. Klage til amtet Landmændene deler på ingen måde ændernes fornøjelse. De konstaterer, at bassinet ikke opfylder sit formål, og at kommunen dermed ikke lever op til sin udledningstilladelse. En klage er derfor sendt til Nordjyllands Amt. - Det, der skulle have været et forsinkelsesbassin, er blevet til en sø og vil for fremtiden belaste bækken med store udledninger af grundvand, skriver landmændene. De påpeger desuden, at det befæstede bassin ved siden af forsinkelsesbassinet viser tegn på at være blevet sprængt flere steder af det voldsomme grundvandstryk. Løkken-Vrås tekniske chef, Robert Stokholm, har ikke mange kommentarer til landmændenes nye klage. - Kommunens rådgivere er i øjeblikket er at regne på tingene for at se, om bassinet virker, oplyser han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...