Poulstrup

Sikke en køreplan

HJØRRING:I forbindelse med 3. søndag i advent trådte en ny køreplan i kraft for bybusserne i Hjørring, og derfor har Nordjyllands Trafikselskab på forhånd udsendt en ny køreplan for busserne til kommunens husstande. Imidlertid kunne noget dog tyde på, at man hos Nordjyllands Trafikselskab har haft mere end almindelig travlt med at komme på juleferie, for her på avisen har indtil flere henvendt sig angående den ny køreplan. I Bagterp har en ængstelig husejer undret sig over det kort, der på side syv i køreplanen er afbilledet. Her er en vej optegnet, som han endnu ikke har kendskab, det mærkværdige er imidlertid, at den pågældende vej går gennem hus-ejerens have. Han er dog ikke den eneste, der bliver ”ramt”, for den pågældende vej går nemlig i en lige linie fra Halvorsmindevej til Løkkensvej, hvilket blandt andet bevirker en gennemskæring af Vandsted Plantage og Sct. Knuds Kilde. I Poulstrup er man imidlertid heller ikke helt tilfreds med de nye signaler fra Nordjyllands Trafikselskab. På trods af at der går daglige busruter gennem byen, så er Poulstrup simpelthen blevet glemt i den nye køreplan. Et kort på side 11 i køreplanen viser en oversigt over kommunen, men på trods af at en lang række af kommunens mindste byer er medtaget, så er der dog set bort fra Poulstrup. NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Trafikselskab, men man har tilsyneladende glemt at få firmaets telefonnummer med i den flotte, gule folder...

Forsiden