Sikke noget V-vrøvl

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, forsøger i et Synspunkt (23.5.) at mane road pricing (RP) i jorden med seks horrible påstande:

ROAD PRICING: Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, forsøger i et Synspunkt (23.5.) at mane road pricing (RP) i jorden med seks horrible påstande: 1. Venstre går ind for, at borgerne selv skal vælge transportform. Svar: RP snarere fremmer end forhindrer det frie valg. 2. RP undergraver arbejdskraftens høje mobilitet. Svar: Det afhænger da af, hvilke takster Folketinget fastsætter. 3. RP er uvenligt over for folk, som ikke kan bruge kollektiv trafik. Svar: Det kommer da igen an på de satser, som Folketinget fastsætter. De kan bl.a. tage hensyn til, om der er kollektiv trafik i nærheden. 4. 20-25 procent af provenuet går til administration. Svar: Trængselssystemerne i London og Stockholm er måske endda dyrere end 25 pct.. Men et system, som bygger på moderne gps-teknik, kan laves betydeligt billigere og give mange andre fordele. Regeringen vil imidlertid ikke bevilge penge til den nødvendige forskning og udvikling. Det var ellers en satsning, som kunne bringe Danmark i front, som inden for vindmøller og mobilteknologi. Påstandene om ”tomme hylder i supermarkederne” er den rene demagogi. 5. RP medfører massiv overvågning. Svar: De samme indvending kom Nyrup med for en halv snes år siden. Men han er da vist blevet klogere. RP kan indrettes uden nogen form for central overvågning. I øvrigt plejer Venstre da at gå meget op i effektiv kontrol af borgene. 6, Rød stue drømmer om en ny effektiv skatteskrue. Svar: RP betyder ikke i sig selv højere skatter. Det er helt op til Folketinget. Og dér agter Venstre vel ikke at afgive magten til ”rød stue”? I stedet for RP vil Venstre ”satse målrettet på den kollektive trafik”. Det har Regeringen nu haft syv år til, og i de syv år er den kollektive trafik gået støt tilbage. Senest takket være de uheldige omlægninger af dieselafgifterne. Og så vil Venstre med ”en bred vifte af kloge tiltag” skaffe fremdrift i trafikken. Sandheden er, at trafikpropper allerede i dag koster samfundet millioner af spildte timer og milliarder af tabte kroner. Om ti år er det meget værre, hvis der ikke gribes ind. Og indgreb vil komme til at gøre ondt på nogen. Men ikke så ondt, som hvis samfundet kvæles i trafikpropper. Road pricing er et effektivt og smidigt redskab, som er i stand til af fordele ulemper og fordele på en sådan måde på den måde, som Folketinget prioriterer.