Ældreforhold

Sikke noget vås

Af Niels Jørgen Leth Strubjerg 17, 9400 Nørresundby njleth@gmail.com EFTERLØN: Jeg kan altså ikke rigtig fatte det. Næsten hele Danmark lever i fattigdom. Ja, du læste rigtig. Ikke alle mennesker i Danmark har adgang til en læge. Ældre og syge kan ikke få den pleje, de har behov for, med mindre de selv har råd til at betale. Skoler skal nedlægges, lærere bliver fyret. 15 pct. af de arbejdsduelige arbejder gratis til ingen glæde for dem selv. Men det, regeringen, som især De Konservative råber om, er afskaffelse af efterlønnen. Efterlønnen er Danmarks største problem. Er det ikke fantastisk? En forsikring, som de mennesker, som er berettiget til efterløn, har betalt til igennem mange år, er en forfærdelig ting. Arbejdsgiverne kan ikke konkurrere med udlandet fordi vi har efterløn. Så fjern dog den efterløn. Så er Danmark reddet. Vi får mange flere arbejdspladser, der vil blive arbejde til alle. Der vil blive så mange arbejdspladser, at arbejdsgiverne, blive nødt til at tage flere slaver ind fra østlandene. Der vil ikke findes fattige mennesker i Danmark. De ældre vil få al den pleje de har behov for. Der skal ikke nedlægges hverken skoler eller sygehuse. Er det ikke dejligt? Hvem tror lige på det? Det kan da kun være regeringen, LA, DF og arbejdsgiverne der tror på det. Alle andre kan da bruge den indvendige side af hovedet, og tænke sikke noget vås. Der er blevet lavet en undersøgelse om, hvem der ønsker efterlønnen fjernet, og den viste stort flertal for fjernelse af efterlønnen. Hvem har deltaget i denne undersøgelse? Det er arbejdsgivere og måske unge mennesker, som godt ved, at de aldrig vil kunne nå at komme på den. Man kunne jo prøve at lave en undersøgelse blandt personer mellem 50 til 65 år. Lad os så se, hvad resultatet bliver.