Sikke noget vrøvl og sjuskeri om dagsværk

Uddannelse 6. juni 2003 08:00
KAMPAGNE: Dennis Otte (DO) fra VU i Nordjylland har i et længere indlæg 28.5. et klassisk VU-udfald mod Operation Dagsværk. Uenigheder, der er del af en demokratisk debat og derfor velkomne. Men DOs indlæg er desværre et grimt eksempel på begrebsforvirring, sjuskeri og er i øvrigt så fejlfyldt, at det ikke bidrager til en saglig debat om, hvorvidt Operation Dagsværk er et værdifuldt, støtteværdigt projekt. DO tager udgangspunkt i sidste års Dagsværkskampagne til fordel for Nepal. DO er i den forbindelse forarget over, at en million kroner af de indsamlede penge skal gå til at påvirke den nepalesiske regering til at bruge flere penge på uddannelserne. En forargelse, som er lidt uforståelig, da det er almindelig anerkendt at en del af u-landenes problemer kan løses ved at regeringerne netop opprioriterer uddannelsen af deres egne befolkninger. Dagsværks-penge til skoler gør en reel forskel, men de store ændringer sker først når ulandenes regeringer selv tager det fornødne ansvar for at uddanne deres egen befolkning. En holdning, som i øvrigt deles af VUs eget udviklingspolitiske oplæg: ".. en succesfuld bistand [kræver] en (..) omlægning af de offentlige udgifter i retning af sundhedsvæsen, skoler og infrastruktur for at sikre grundlaget for fremtidige indtægter og velfærd.". Måske DO skulle læse oplægget? At han så også har overset, at Nepals marxistiske/leninistiske parti ikke har siddet i regering siden 1995, gør ikke hans argumentation stærkere. DO mener også, at Dagsværk-materiale var "gennemsyret af sympati for de maoistiske oprørere". En påstand, som leveres fuldstændig udokumenteret. At Operation Dagsværk var kritiske over for den dybt korrupte regering betød ikke, at man ikke også tog kraftigt afstand fra maoisterne. Dagsværks projekt var således (også) et forsøg på at undgå, at de tidligere gældsslaver i frustration over deres egne inkompetente regering, faldt for maoisternes voldelige og populistiske løsningsmodeller. Men én ting har DO dog fået rigtigt fat i: Dagsværk er et politisk projekt. Ligesom al udviklingshjælp er. Dagværk støtter unge uden uddannelse i fattigere dele af verden, og har klare retningslinier for hvem vi støtter. Det er f.eks. et krav, at modtagerne er demokratiske, ikke-voldelige og at de har en lokal forankring. Dagsværk tror på, at uddannelse er en af de allervigtigste midler til at trække ulandene op af den sump mange befinder sig i. Dagsværk har holdninger, dem står vi gerne ved, men vi har ikke en partipolitisk vinkling på tingene. Og kære DO: Definitionen på en NGO har ikke noget at gøre med, om en organisation har holdninger, men om den er offentlig styret eller græsrodsbaseret. Med 155 lokalgrupper over hele landet kan man rolig sige, at Dagsværk er det sidste. Dagsværks oplysningskampagne prøver at fremstille tingene så nuancerede som muligt, og medtager flest mulige holdninger til projektlandet. Også hvis en af parterne er maoistiske! Og så opfordrer vi de danske elever til selv at tage stilling til om de vil deltage i indsamlingen. Sidste år var der mere end 30.000 elever, der svarede ja til det spørgsmål. Dagsværk er unikt og støtteværdigt, ikke fordi de hjælper fattige unge til en uddannelse, men fordi de er en demokratisk elevstyret organisation, som bidrager med en original form for almen dannelse på de gymnasiale uddannelser.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...