EMNER

Sikke noget vrøvl

6.12. kørte Venstre-folkene Birgitte Josefsen og Karsten Lauritzen frem med, at det forslag

GRUPPEEKSAMEN:6.12. kørte Venstre-folkene Birgitte Josefsen og Karsten Lauritzen frem med, at det forslag, som vi i oppositionen stiller omkring genindførelse af gruppeeksamen, skulle betyde, at alle i en gruppe skal have den sammen karakter. Det er slet og ret en gang vrøvl. Vi finder det helt afgørende, at den enkelte studerende får den karakter, de har fortjent. Bedømmelsen skal naturligvis fortsat være individuel, selvom eksamen foregår i en gruppe. Vores forslag går ud på en genindførelse af retten til at lave gruppeeksamener, så alle uddannelsessteder frit kan vælge, hvornår de vil have individuelle eksamener og hvornår de vil have gruppeeksamener, naturligvis altid med individuel karakter. Det er fuldstændigt enslydende med, hvad Josefsen og Lauritzen har meldt ud i deres valgkamp. Under valgkampen skabte netop de to venstrepolitikere en forventning om, at de ville være klar til at stemme for en genindførsel af gruppeeksamen, og at vi dermed kunne få gjort op med regeringens bagstræberiske politik på dette område. Jeg håber inderligt, at de to står ved, hvad de har lovet i valgkampen. Tiden er inde til at gøre op med regeringens meningsløse forbud mod gruppeeksamen.