Sikker a-kraft

Atomkraft er generelt ikke farlig, men brugen af uran og placeringen på land er med til at skabe en vis risiko.

Myndighederne i Japan vil klassificere atomkraftulykken, så den kommer op på niveau med Tjernobyl.Scanpix

Myndighederne i Japan vil klassificere atomkraftulykken, så den kommer op på niveau med Tjernobyl.Scanpix

På grund af anden verdenskrig blev uran det valgte atombrændsel. Man så den gang helt bort fra thorium som er sikrere end uran og som bruges 99 % op før det skal lagres. Et moderne atomkraftværk bygges flydende på havbunden og bruger saltvand som kølemiddel. Værket kan fjernbetjenes. Thorium som brændsel findes der nok af til de næste 1000 år. I Grønland findes cirka en fjerdedel af verdens beholdning af thorium. Uanset hvor mange vindmøller, solfangere og bølgegeneratorer vi opfører, så når vi kun op på at dække maksimalt 50 % af vort energibehov. De resterende 50 % kan Danmark importere som olie, eller med fordel og stor sikkerhed fremstille på et thoriumdrevet elkraftværk placeret i Nordsøen.