Manna

Sikker Skolevej i Thise

THISE:Forældre i Manna-Thise-området har længe haft ønske om at få sikret Jens Thise Vej, så børnenes skolevej bliver mere sikker. Og ifølge formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen (K) tager kommunens folk fat på projektet i efteråret. - Sidste år var vi inde på at lave paddehattebump på Jens Thise Vej. Men det vist sig ikke så hensigtsmæssigt. I foråret blev skolen og institutionerne kontaktet, idet forvaltning og politikere ønskede input til gode løsningsmodeller for området. Tanker og ideer er nu sat på papir, og på det kommende udvalgsmøde skal projektet behandles og blåstemples. - Vi har lagt meget vægt på, at man skal tage hensyn til bløde trafikanter. Samtidig har vi ønsket at sikre hele vejstrækning og gennemføre en forskønnelse af området. Og måske vil projektet binde Manna og Thise bedre sammen. - Vi er samtidig glade for at lokalsamfundet har engageret sig i projektet - det er jo bebeoerne i området der fremover skal leve med det, tilføjer Karsten Frederiksen.